Ing. Barbora Musilová

doktorandkaZahájeno: 30.9.2015

Školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Téma dizertační práce: Chemické složení vody a sedimentů rybářsky obhospodařovaných rybníků.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně