alkalita

Injekční stříkačkou odebereme 10 ml zkoumaného vzorku vody do skleněné zkumavky. Přidáme 3 kapky činidla č. 1 (methyloranž) a vzorek se promíchá. Postupně přikapáváme (počítáme počet kapek!) činidlo č. 2 (Kyselina chlorovodíková) až do změny zbarvení indikátoru (žlutá-načervenalá).

Výslednou hodnotu Alkality vypočítáme podle vzorce:

KNK (mmol/l) = počet kapek • 0,055

Pro přepočet na německé stupně tvrdosti platí vztah:

1 mmol/l (KNK) = 5,6 ºN