amoniak

Injekční stříkačkou odebereme 10 ml zkoumaného vzorku vody do skleněné zkumavky. Přidáme 10 kapek činidla č. 1 (Dichlorisokyanuratan) a jednu lžičku činidla č. 2 (Vybarvovací činidlo). Nutno dodržet uvedené pořadí činidel. Vzorek se dobře promíchá a nechá stát alespoň 15 minut. Vzniklé modré zbarvení porovnáme s přiloženou barevnou škálou a určíme přibližnou koncentraci amonných iontů v mg   N-NH4+. Zbarvení je stálé min. 24 hodin.


Poznámka: Objeví-li se při stanovení zákal, je vhodné vzorek přefiltrovat. Doba vybarvování se při nižších teplotách vzorku vody prodlužuje.

Pro přepočet platí:      1 mg N-NH4+ = 1,288 mg NH4+
                                     1 mg NH4+ = 0,766 mg N- NH4+

Barevná škála pro přibližné určení množství amoniakálního dusíku ve vodě.

škála amoniak