barva

Průhlednost vody lze stanovit jednoduše a rychle pomocí Secchiho desky. Čtvercová plocha Secchiho desky je rozdělená na čtyři kvadranty, dva protilehlé bílé, zbylé dva černé. Secchiho desku ponořujeme do vody a jakmile nerozeznáme rozdíl mezi bílým a černým kvadrantem odečteme z provázku hloubku průhlednosti. Provázek Secchiho desky je uzlíky značen od 20 do 100 cm po deseti cm, od 100 do 200 cm po 25 cm, od 200 do 400 cm po 50 cm, celý provázek má po uzlík bezpečnostní smyčky délku 5 metrů.

Barva vody má různé tóny od žluté a zelené až do hnědozelené až hnědé. Barva vody se odhaduje při stanovení průhlednosti vody přímo na lokalitě. Po změření průhlednosti se Secchiho deska vytáhne do poloviny hloubky průhlednosti a proti bílým kvadrantům se určuje barva vody. Barevný odstín a jeho intenzita se popíše slovně, např. silné hnědozelené zbarvení se zákalem atp.