dusitany

Injekční stříkačkou odebereme 10 ml zkoumaného vzorku vody do skleněné zkumavky. Přidáme 10 kapek činidla č. 1 (Sulfanilová kyselina) a 10 kapek činidla č. 2 (kopulační činidlo - NED). Nutno dodržet uvedené pořadí činidel. Vzorek se dobře promíchá a nechá stát alespoň 10 minut. Vzniklé červené zbarvení porovnáme s přiloženou barevnou škálou a určíme přibližnou koncentraci dusitanů v mg N-NO2-. Zbarvení je stálé min. 24 hodin.

Pro přepočet platí:      1 mg N-NO2-   -   3,286 mg NO2-
                                     1 mg NO2-   -   0,304 mg N-NO2-

Barevná škála pro přibližné určení množství dusitanového dusíku ve vodě.

škála dusitany