fosforečnany

Injekční stříkačkou odebereme 10 ml zkoumaného vzorku vody do skleněné zkumavky. Přidáme 1 dávku (dávkovač musí být úplně vytažen) činidla č. 1 (Kyselina askorbová) a 20 kapek činidla č. 2 (Molybdenan amonný). Nutno dodržet uvedené pořadí činidel. Vzorek se dobře promíchá (veškerá kyselina se musí rozpustit) a nechá stát alespoň 15 minut. Vzniklé modré zbarvení porovnáme s přiloženou barevnou škálou a určíme přibližnou koncentraci fosforečnanů v mg P-PO43-. Zbarvení je stálé min. 1 hodinu.

Poznámka: Používaná činidla musí být bezbarvá. Je nutno zabránit vniku vody do dávkovače kyseliny a znečištění roztoku molybdenanu.

Pro přepočet platí:      1 mg P-PO43-   -   3,066 mg PO43-
                                    1 mg PO43-   -   0,326 mg P-PO43-

Barevná škála pro přibližné určení množství fosforečnanů ve vodě.

škála fosfor