kyslík

Odebereme zkoumaný vzorek vody do skleněné lahvičky (50 ml) tak, abychom zamezili kontaktu se vzdušným kyslíkem. Skleněnou lahvičku bez zabroušené zátky umístíme do Hrbáčkova odběráku, ten uzavřeme tak aby delší trubička zasahovala do skleněné lahvičky. Odběrák ponoříme do vody a po jeho naplnění je v skleněné lahvičce vzorek vody, který nepřišel do kontaktu se vzdušným kyslíkem. Lahvičku vytáhneme, zazátkujeme, odzátkujeme a přidáme 1,0 ml činidla č. 1 (Síran manganatý) a 1,0 ml činidla č. 2 (Hydroxid sodný s jodidem draselným). Nutno dodržet uvedené pořadí činidel. Vzorek se zazátkuje, dobře promíchá a vzniklá sraženina se nechá usadit. Hnědavé zbarvení sraženiny lze porovnat s přiloženou barevnou škálou a přibližně určit koncentraci rozpuštěného kyslíku ve vodě.

Pro přesnější stanovení se část roztoku nad sraženinou opatrně odlije, přidá se 25 kapek činidla č. 3 (kyselina sírová) a sraženina se krouživým pohybem rozpustí. Pokud nedojde k rozpuštění sraženiny přidá se další dávka kyseliny. K vzniklému hnědožlutému roztoku přidáme několik kapek činidla č. 4 (indikátor - škrob) a titrujeme (injekční stříkačkou) činidlem č. 5 (thiosíran) do odbarvení. Vracející se modré zbarvení se již nedotitrovává.

 

Výpočet:          rozpuštěný kyslík (mg/1) = spotřeba thiosíranu (ml) . 3,3

Barevná škála pro přibližné určení rozpuštěného kyslíku ve vodě na základě zbarvení sraženiny.

Škála kyslík