pH vody

Injekční stříkačkou odebereme 10 ml zkoumaného vzorku vody do skleněné zkumavky. Přidáme 5 kapek činidla č. 1 (směsný indikátor). Vzorek se dobře promíchá a nechá stát alespoň 1 minutu. Vzniklé zbarvení porovnáme s přiloženou barevnou škálou a určíme přibližnou koncentraci pH. Zbarvení je stálé min. 1 hodinu.

Poznámka: Před použitím se doporučuje směsný indikátor promíchat.

Barevná škála pro přibližné určení hodnoty pH vody.

Škála hodnot pH vody