teplota

Teplotu vody změříme ponořením přiloženého rtuťového teploměru do vzorku vody. Doba do ustálení hodnoty je závislá na počátečním rozdílu teploty na teploměru a teploty měřeného vzorku vody. Především v zimním období je nutno nechat teploměr vytemperovat delší dobu.

Na základě zjištěné hodnoty teploty vody a množství rozpuštěného kyslíku lze spočítat procentické nasycení vody kyslíkem. K výpočtu je potřeba tabulková hodnota 100% nasycení vody kyslíkem pro jednotlivé teploty vody (viz tabulka).

tabulka kyslík

nasycení v %  =  (100 * a) / b
a  -  obsah kyslíku v mg.l-1 stanovený titrací
b  -  obsah kyslíku v mg.l-1 z tabulky v závislosti na teplotě