Mgr. Dušan Kosour

doktorandZahájeno: 1.9.2017

Školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Téma dizertační práce: Dlouhodobé změny fyzikálně-chemických podmínek Brněnské přehrady.