Mgr. Lenka Hadašová

doktorandkaZahájeno: 1.9.2012

Školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Téma dizertační práce: Dynamika zooplanktonu rybářsky obhospodařovaných rybníků.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně