Ing. Lukáš Jurek

doktorandZahájeno: 1.9.2016

Školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Téma dizertační práce: Revize biodiverzity ichtyofauny České republiky porovnáním morfometrické determinace a genetických analýz.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně