Ing. Ondřej Klíma

doktorandZahájeno: 1.9.2012

Školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Téma dizertační práce: Welfare v akvakulturních chovech ryb.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně