Ing. Ondřej Malý

doktorandZahájeno: 30.9.2015

Školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Téma dizertační práce: Ovlivnění retence fosforu v chovu ryb.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně