RYBLKON 2018

Pokud máte zájem zůčastnit se Ichtyologické konference vyplňte níže uvedený formulář.
Konferenční poplatek (vložné) je symbolické, pro všechny bez rozdílu činí 100 Kč.
Bližší informace ke konferenci viz I. CIRKULÁŘ.


.................................................................................................................................................................................

Všichni studenti rybářského oboru
v pondělí 4. 6. 2018 úspěšně odstátnicovali.
Pár snímků z průběhu státnic je zveřejněno v sekci fotogalerie.

.................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil ve čtvrtek 8. 3. 2018 v posluchárně M 1.10.
Několik fotek ze semináře je zveřejněno v sekci fotogalerie.

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

!!! PRODEJ RYB Z VLASTNÍHO CHOVU !!!

Keříčkovec červenolemý (Clarias gariepinus) cena 90 Kč/kg

Kontakt:
 Ing. Eva Poštulková
eva.postulkova@mendelu.cz
tel.: 545133272

.................................................................................................................................................................................

Krátká upoutávka na naše oddělení natočená při návštěvě mladých rybářů z MRS.
ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE

......................................................................................................................................................................................

V rámci Noci vědců 2017 prošlo Oddělením rybářství a hydrobiologie neuvěřitelných 710 zájemců o život pod vodní hladinou.
DĚKUJEME VŠEM ZA NÁVŠTĚVU!

.................................................................................................................................................................................Nabídka NISHIKI-KOI k prodeji (pdf)

......................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil ve středu 8. 3. 2017 od 12:00 hod. v posluchárně M 1.10.
Několik snímků ze semináře je zveřejněno v sekci fotogalerie.

.................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................

WORKSHOP

Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí
v recirkulačních systémech

15. 11. 2016 od 9:30 hod.
Mendelova univerzita v Brně, Oddělení rybářství a hydrobiologie, Zemědělská 1, 613 00, Brno - Černá Pole
Posluchárna M1.09, pavilon M, 1. NP
Program aktualizovaný (11.11.2016) (pdf)
Pozvánka (docx)
Program (docx)
Přihláška (docx)

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Státnice a promoce absolventů magisterského oboru Rybářství a hydrobiologie jsou úspěšně za námi.

.................................................................................................................................................................................

Naše oddělení opět navštívil populární herec p. Miroslav Donutil tentokrát s kolegy z divadla Husa na provázku.

.................................................................................................................................................................................

Pro podporu dobré věci se někteří z nás aktivně zůčastnili Nočního běhu pro Světlušku (21.4.2016).

.................................................................................................................................................................................

V rámci mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO se naše oddělení 4. 4. 2016 účastnilo kulatého stolu "Česká republika - země Euroasijské ekonomické unie" agrární politika a rozvoj akvakultury".

.................................................................................................................................................................................

Naše oddělení navštívil populární herec, bavič a rovněž velký rybář p. Miroslav Donutil.

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil
ve čtvrtek 3. 3. 2016 od 8:30 hod. v posluchárně M 1.09.

.................................................................................................................................................................................

Výroční zpráva Oddělení rybářství a hydrobiologie za rok 2015
Výroční zpráva 2015 (pdf)

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Naše oddělení navštívil předseda senátu parlamentu ČR p. Milan Štěch, který přijel do Brna na MENDELU besedovat o postavení senátu v ústavním systému ČR.

.................................................................................................................................................................................

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

"Jak to chodí u rybářů"
(7.10. 2015, 10:00 až 14:00)
PAVILON M - PRVNÍ PATRO

Den otevřených dveří pro zájemce o studium nebo spolupráci s naším ústavem. Zájemcům jsme představili možnosti studia našeho oboru a ukázali dovednosti, které se u nás můžou naučit.
Nechyběla dobrá zábava ani malé občerstvení.

......................................................................................................................................................................................

Dne 14. 4. 2015 se od 15:00 hod. uskutečnila v posluchárně M 1.10 (pavilon M, I. patro)
přednáška na téma

Endokrinní disrupce ve vodním prostředí
přednášla bude Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

Dne 21. 4. 2015 se od 15:00 hod. uskutečnila v posluchárně M 1.10 (pavilon M, I. patro)
přednáška na téma

Systémy včasného varování,
4. generace ekotoxikologických biotestů,
terénní mezokosmové studie

přednášel Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Botanický ústav AV ČR v.v.i.

.................................................................................................................................................................................

Dne 7. 4. 2015 se od 12:00 hod. uskutečnila v posluchárně M 1.10 (pavilon M, I. patro)
přednáška na téma

Sinice a řasy jako potravina
přednášela RNDr. Olga Lepšová (Skácelová), Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

.................................................................................................................................................................................

Propagace studia na výstavě Rybaření
Ve dnech 5. – 8. 3. 2015 se v areálu BVV Veletrhy Brno a. s. konala tradiční prodejní výstava Rybaření. Oddělení rybářství a hydrobiologie se jako každý rok na výstavě aktivně prezentovalo. Expozice o ploše zhruba 10 čtverečních metrů byla zaměřena především na možnosti studia na Agronomické fakultě, zejména potom na studium magisterského studijního oboru Rybářství a hydrobiologie. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci oddělení zájemcům potřebné informace, rozdávali propagační předměty a přednášeli o studiu rybářství v rámci doprovodného programu.

......................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil
12. 3. 2015 od 10:00 hod. v posluchárně M 1.09
Úroveň přednášek byla letos vysoká, několik postřehů z letošního semináře najdete ve fotogalerii.

..................................................................................................................................................................................

KONFERENCE (2 - 3. 12. 2014) uspořádána k výročí
"65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně"
spojená se setkáním absolventů je již za námi.
Děkujeme všem za účast a těšíme se, že se zase za pět let uvidíme.
V sekci fotogalerie je několik fotek z průběhu této akce.PROGRAM KONFERENCE (pdf)

SBORNÍK Z KONFERENCE (pdf)

......................................................................................................................................................................................

Krátká upoutávka na naše oddělení natočená Lukášem Kratochvílem v průběhu Noci vědců
ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE

......................................................................................................................................................................................

Dne 25. 11. 2014 se od 13:00 hod. uskutečnila ve cvičebně M1.10 přednáška na téma
Monitoring povrchových vod v povodí Moravy,
přednášel Mgr. Dušan Kosour z Útvaru vodohospodářského plánování Povodí Moravy a.s.

.................................................................................................................................................................................

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

"Jak to chodí u rybářů"
(16.10. 2014, 10:00 až 14:00)
PAVILON M - PRVNÍ PATRO

Den otevřených dveří pro zájemce o studium nebo spolupráci s naším ústavem je již za námi. Zájemcům jsme představili možnosti studia našeho oboru a ukázali dovednosti, které se u nás můžou naučit.

......................................................................................................................................................................................

Oddělení rybářství a hydrobiologie se zapojilo do celoevropského projektu
NOC VĚDCŮ 2014
s programem Život pod vodní hladinou.
Upoutávku na Noc vědců z naší laboratoře vysílala v on-line celostátním přenosu Česká televize. ČT24, 26.9.2014, Zprávy v 16 (přibližně od 19 minuty vysílání)

.................................................................................................................................................................................

Dne 30. 4. 2014 se od 11:00 hod. uskutečnila ve cvičebně M1.09 přednáška na téma
Otravy ryb - praktické případy
Přednášela Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, Dr.Sc.
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

.................................................................................................................................................................................

Dne 29. 4. 2014 se od 9:00 hod. uskutečnila v knihovně Oddělení rybářství a hydrobiologie
v pavilonu M přednáška na téma

Sinice a řasy jako potravina
Přednášela RNDr. Olga Skácelová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

.................................................................................................................................................................................

Dne 16. 4. 2014 se uskutečnila ve cvičebně M1.09 přednáška na téma
Endokrinní disruptory a další málo studované kontaminanty ve vodách - hladiny, účinky, detekce.
Přednášel Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Masarykova univerzita

.................................................................................................................................................................................

Propagace studia na výstavě Rybaření
Ve dnech 6. – 9. 3. 2014 se konala v areálu BVV Veletrhy Brno a. s. tradiční prodejní výstava Rybaření. Oddělení rybářství a hydrobiologie se jako každý rok na výstavě aktivně prezentovalo. Expozice o ploše zhruba 10 čtverečních metrů byla zaměřena především na možnosti studia na Agronomické fakultě, zejména potom na studium magisterského studijního oboru Rybářství a hydrobiologie. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci oddělení zájemcům potřebné informace, rozdávali propagační předměty a přednášeli o studiu rybářství v rámci doprovodného programu. Největší zájem byl stejně jako v letech předchozích zaznamenán o kombinovanou formu studia zaměřeného na rybářství, ale ani nabídka předmětů prezenčního studia nezůstala bez odezvy.

.................................................................................................................................................................................

Výroční zpráva Oddělení rybářství a hydrobiologie za rok 2013
Výroční zpráva 2013(pdf)

..................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil
6. 3. 2014 od 11:00 hod. v posluchárně M 1.09

..................................................................................................................................................................................

WORKSHOP

Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu
se uskutečnil 12. 12. 2013
Sborník příspěvků byl přidán do sekce PREZENTACE

..................................................................................................................................................................................

Dne 27. 11. 2013 se od 9:00 hod. uskutečnila ve cvičebně M1.09 přednáška na téma
Monitoring povrchových vod v povodí Moravy,
přednášel Mgr. Dušan Kosour z Útvaru vodohospodářského plánování Povodí Moravy a.s.

.................................................................................................................................................................................

Dne 15. 5. 2013 proběhlo slavnostní otevření pavilonu M za účasti ministra školství Prof. PhDr. Petra Fiala, Ph.D., LL.M. Ve fotogalerii jsou přidány snímky z otevření pavilonu a rovněž z profesorského řízení Doc. Dr. Ing. Honzy Mareše.

.................................................................................................................................................................................

Dne 15. 4. 2013 od 11:00 proběhla ve cvičebně AS01 přednáška na téma
Sinice a řasy jako potravina,
přednášela RNDr. Olga Skácelová z algologického pracoviště Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

.................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací se uskutečnil v úterý 12. 3. 2013 v posluchárně AS01 od 9:00 hod. Účast letos končících studentů magisterského studia byla povinná, studenti bakalářského studia se mohli rovněž aktivně zůčastnit (nepovinně).

.................................................................................................................................................................................

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací
Závěrečné práce (pdf)

..................................................................................................................................................................................

Aktivně jsme se v průběhu února zúčastnili dvou rybářských konferencí.
V pátek 10. 2. 2012 se v prostorách bažantnice Prátr v Třeboni uskutečnila konference s názvem
"
Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod."
Ve čtvrtek 23. 2. 2012 se v prostorách hotelu Budweis v Českých Budějovicích uskutečnila konference s názvem "
Chov ryb a kvalita vody."
Příspěvky jsou ke stažení v sekci Prezentace

.................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací se uskutečnil 28. 2. 2012 v posluchárně AS01 od 9:00 hod. Účast letos končících studentů magisterského studia byla povinná, studenti bakalářského studia se mohli rovněž aktivně zůčastnit (nepovinně).

.................................................................................................................................................................................

Soutěž ZLATÝ KLAS 2011 o nejlepší vystavený exponát na 38. ročníku mezinárodní výstavy "ZEMĚ ŽIVITELKA", vyhlášená organizátorem výstavy - Výstavištěm České Budějovice a.s. - proběhla
tradičně pod odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR.

Naše oddělení ve spolupráci s firmou AGRICO s.r.o. Třeboň, získalo ocenění ZLATÝ KLAS za počítačem řízené zařízení pro přikrmování ryb Carp-feed.

.................................................................................................................................................................................

Ve dnech 31.7. – 4. 8. 2011 se konala v Berlíně světová konference „6th World Recreational Fishing Conference“ věnovaná rekreačnímu rybolovu. Pracovníci Prof. Spurný a Ing. Vítek z našeho oddělení se rovněž zúčastnili, Ing. Vítek přednesl výsledky dlouhodobých sledování v oblasti zájmového rybolovu v příspěvku „Do anglers reflect the dynamic trends in recreational fisheries? – a case study of the Czech Republic”. Konferenci, na které bylo celkem předneseno více než 120 referátů a zúčastnilo se jí téměř 300 delegátů z 33 zemí, lze hodnotit jako úspěšnou. Dozvěděli jsme se řadu užitečných informací v oblasti, která je zejména v severní Americe velice populární a vědecky vysoce rozvinutá. Samozřejmě i evropská úskalí rekreačního rybolovu včetně problematiky kormoránů byla široce diskutována. Získány byly také nové kontakty pro budoucí spolupráci. Nezbývá než nadále intenzivně pracovat na dosažení dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti rekreačního rybolovu a směřovat vstříc další konferenci, která proběhne v roce 2014 v Brazílii.


.................................................................................................................................................................................

Ve dnech 26-30.4.2010 proběhla pod patronací dánské firmy BIOMAR zahraniční exkurze (Dánsko, Německo), které se zůčastnili studenti rybářské specializace a většina zaměstnanců. Z tisíců fotografií jsem vytvořil výběr (cca 350 snímků) , který je v sekci fotogalerie. Na závěr nezbývá než poděkovat všem zahraničním kolegům, kteří se o nás starali za velmi přátelské přijetí a perfektní servis (hlavně jídlo bylo luxusní).

.................................................................................................................................................................................

Dne 8. 4. 2010 od 9:45
proběhla ve cvičebně AS01 přednáška na téma
Současný stav světové akvaristiky, postavení a perspektivy akvaristiky v ČR
Přednášel Ing. Václav Bártů, producent akvarijních ryb mající bohaté zkušenosti s jejich chovem v Indonésii
Všichni kdo se zůčastnili určitě nelitovali.

.................................................................................................................................................................................

Konference 60. let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně (2 - 3. 12. 2009) úspěšně proběhla, v sekci prezentace si můžete stáhnout kompletní sborník příspěvků v pdf.

Program (pdf), (xls)
I. cirkulář (pdf), (doc)
II. cirkulář (pdf), (doc)

Sponzoři konference:

Konference je pořádána s podporou Výzkumného záměru č. MSM6215648905 „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Výborná minerální voda našeho dobrého partnera.

Skvělá piva z Rajhradu, které vaří náš kamarád - absolvent MENDELU.

SZIF OP Rybářství

Odborné kurzy a zkoušky rybářské stráže.

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

Mapa areálu univerzity s vyznačením pavilonu M a X.

MAPA AREÁLU UNIVERZITY

Elektronická verze rybářské knihovny. Před žádostí o výpujčku nutno vyhledat požadovaný titul včetně umístění. Výpujčka na základě elektronické domluvy: fcela@seznam.cz

KNIHOVNA

Loga našeho
Oddělení rybářství a hydrobiologie
volně ke stažení

Copyright © 2000 - 2017 Fčela