Vážení kolegové, studenti, přátelé,

zveme Vás srdečně na přednášku "Eutrofizace vodních nádrží"
Mgr. Dušana Kosoura z Povodí Moravy.

Přednáška se uskuteční dne 2. 12. od 9 h. v naší knihovně v pavilonu M.

..................................................................................................................................................................................

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X.

Příjem přihlášek: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni
Uzávěrka přihlášek: do 9. 12. 2019
Termín: 16. - 18. 12. 2019
Vložné: Kč 1900 (EUR 79)
Instrukce pro formátování textu k publikování: http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky
Vybrané texty budou nad rámec konferenčního sborníku publikovány journalu AD ALTA, ISSN 1804-7890 vedeném ve Web of Science (ESCI).

.................................................................................................................................................................................

22. ročník soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019

Nejlepší diplomové a disertační práce

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě. Kromě ocenění získávájí vítěžové také finační odměnu. Chcete se také stát držiteli prestižního ocenění?
Uzávěrka pro podání návrhů: do 15. 11. 2019
Pro bližší informace viz zde: http://www.masarykovakonference.cz/oceneni
Příjem přihlášek: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens/soutezni-kategorie/studenti.html
Více: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html

.................................................................................................................................................................................

Letošní rok slaví naše
ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE
70. let své existence.

Ve dnech 18-19. 9. 2019 se k tomuto výročí uskutečnila konference spojená se setkáním absolventů.
Ve fotogalerii jsou zveřejněny fotografie z konference a společenského večera.

Program konference (pdf)

..................................................................................................................................................................................

SETKÁNÍ MLADÝCH LIMNOLOGŮ 2019
pořádané Českou limnologickou společností se uskutečnilo od pátku 4. října do neděle 6. října 2019 u Novomlýnských nádrží v obci Pasohlávky.

Sborník abstraktů příspěvků: (pdf)

.................................................................................................................................................................................

!!! PRODEJ RYB Z VLASTNÍHO CHOVU !!!

Keříčkovec červenolemý (Clarias gariepinus) cena 90 Kč/kg

Kontakt:
 Ing. Eva Poštulková, eva.postulkova@mendelu.cz, tel.: 545133272
Ing. Ondra Malý, ondra.malous@gmail.com, tel.: 545133369

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Dne 14. 11. 2018 se na Mendelově univerzita v Brně, Oddělení rybářství a hydrobiologie, uskutečnil WORKSHOP
Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím
jejich genetické identifikace

Aktualizovný program workshopu 13. 11. (pdf)

..................................................................................................................................................................................

V rámci Noci vědců 5. 10. 2018 prošlo Oddělením rybářství a hydrobiologie neuvěřitelných 1018 zájemců o život pod vodní hladinou.
DĚKUJEME VŠEM ZA NÁVŠTĚVU!

.................................................................................................................................................................................

RybIKon 2018

SBORNÍK Z KONFERENCE

Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích Sborník z workshopu

.................................................................................................................................................................................

Všichni studenti rybářského oboru
v pondělí 4. 6. 2018 úspěšně odstátnicovali.
Pár snímků z průběhu státnic je zveřejněno v sekci fotogalerie.

.................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil ve čtvrtek 8. 3. 2018 v posluchárně M 1.10.
Několik fotek ze semináře je zveřejněno v sekci fotogalerie.

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Krátká upoutávka na naše oddělení natočená při návštěvě mladých rybářů z MRS.
ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE

......................................................................................................................................................................................

V rámci Noci vědců 2017 prošlo Oddělením rybářství a hydrobiologie neuvěřitelných 710 zájemců o život pod vodní hladinou.
DĚKUJEME VŠEM ZA NÁVŠTĚVU!

.................................................................................................................................................................................Nabídka NISHIKI-KOI k prodeji (pdf)

......................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil ve středu 8. 3. 2017 od 12:00 hod. v posluchárně M 1.10.
Několik snímků ze semináře je zveřejněno v sekci fotogalerie.

.................................................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................

WORKSHOP

Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí
v recirkulačních systémech

15. 11. 2016 od 9:30 hod.
Mendelova univerzita v Brně, Oddělení rybářství a hydrobiologie, Zemědělská 1, 613 00, Brno - Černá Pole
Posluchárna M1.09, pavilon M, 1. NP
Program aktualizovaný (11.11.2016) (pdf)
Pozvánka (docx)
Program (docx)
Přihláška (docx)

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Státnice a promoce absolventů magisterského oboru Rybářství a hydrobiologie jsou úspěšně za námi.

.................................................................................................................................................................................

Naše oddělení opět navštívil populární herec p. Miroslav Donutil tentokrát s kolegy z divadla Husa na provázku.

.................................................................................................................................................................................

Pro podporu dobré věci se někteří z nás aktivně zůčastnili Nočního běhu pro Světlušku (21.4.2016).

.................................................................................................................................................................................

V rámci mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO se naše oddělení 4. 4. 2016 účastnilo kulatého stolu "Česká republika - země Euroasijské ekonomické unie" agrární politika a rozvoj akvakultury".

.................................................................................................................................................................................

Naše oddělení navštívil populární herec, bavič a rovněž velký rybář p. Miroslav Donutil.

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil
ve čtvrtek 3. 3. 2016 od 8:30 hod. v posluchárně M 1.09.

.................................................................................................................................................................................

Výroční zpráva Oddělení rybářství a hydrobiologie za rok 2015
Výroční zpráva 2015 (pdf)

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Naše oddělení navštívil předseda senátu parlamentu ČR p. Milan Štěch, který přijel do Brna na MENDELU besedovat o postavení senátu v ústavním systému ČR.

.................................................................................................................................................................................

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

"Jak to chodí u rybářů"
(7.10. 2015, 10:00 až 14:00)
PAVILON M - PRVNÍ PATRO

Den otevřených dveří pro zájemce o studium nebo spolupráci s naším ústavem. Zájemcům jsme představili možnosti studia našeho oboru a ukázali dovednosti, které se u nás můžou naučit.
Nechyběla dobrá zábava ani malé občerstvení.

......................................................................................................................................................................................

Dne 14. 4. 2015 se od 15:00 hod. uskutečnila v posluchárně M 1.10 (pavilon M, I. patro)
přednáška na téma

Endokrinní disrupce ve vodním prostředí
přednášla bude Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

Dne 21. 4. 2015 se od 15:00 hod. uskutečnila v posluchárně M 1.10 (pavilon M, I. patro)
přednáška na téma

Systémy včasného varování,
4. generace ekotoxikologických biotestů,
terénní mezokosmové studie

přednášel Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Botanický ústav AV ČR v.v.i.

.................................................................................................................................................................................

Dne 7. 4. 2015 se od 12:00 hod. uskutečnila v posluchárně M 1.10 (pavilon M, I. patro)
přednáška na téma

Sinice a řasy jako potravina
přednášela RNDr. Olga Lepšová (Skácelová), Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

.................................................................................................................................................................................

Propagace studia na výstavě Rybaření
Ve dnech 5. – 8. 3. 2015 se v areálu BVV Veletrhy Brno a. s. konala tradiční prodejní výstava Rybaření. Oddělení rybářství a hydrobiologie se jako každý rok na výstavě aktivně prezentovalo. Expozice o ploše zhruba 10 čtverečních metrů byla zaměřena především na možnosti studia na Agronomické fakultě, zejména potom na studium magisterského studijního oboru Rybářství a hydrobiologie. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci oddělení zájemcům potřebné informace, rozdávali propagační předměty a přednášeli o studiu rybářství v rámci doprovodného programu.

......................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil
12. 3. 2015 od 10:00 hod. v posluchárně M 1.09
Úroveň přednášek byla letos vysoká, několik postřehů z letošního semináře najdete ve fotogalerii.

..................................................................................................................................................................................

KONFERENCE (2 - 3. 12. 2014) uspořádána k výročí
"65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně"
spojená se setkáním absolventů je již za námi.
Děkujeme všem za účast a těšíme se, že se zase za pět let uvidíme.
V sekci fotogalerie je několik fotek z průběhu této akce.PROGRAM KONFERENCE (pdf)

SBORNÍK Z KONFERENCE (pdf)

......................................................................................................................................................................................

Krátká upoutávka na naše oddělení natočená Lukášem Kratochvílem v průběhu Noci vědců
ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE

......................................................................................................................................................................................

Dne 25. 11. 2014 se od 13:00 hod. uskutečnila ve cvičebně M1.10 přednáška na téma
Monitoring povrchových vod v povodí Moravy,
přednášel Mgr. Dušan Kosour z Útvaru vodohospodářského plánování Povodí Moravy a.s.

.................................................................................................................................................................................

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

"Jak to chodí u rybářů"
(16.10. 2014, 10:00 až 14:00)
PAVILON M - PRVNÍ PATRO

Den otevřených dveří pro zájemce o studium nebo spolupráci s naším ústavem je již za námi. Zájemcům jsme představili možnosti studia našeho oboru a ukázali dovednosti, které se u nás můžou naučit.

......................................................................................................................................................................................

Oddělení rybářství a hydrobiologie se zapojilo do celoevropského projektu
NOC VĚDCŮ 2014
s programem Život pod vodní hladinou.
Upoutávku na Noc vědců z naší laboratoře vysílala v on-line celostátním přenosu Česká televize. ČT24, 26.9.2014, Zprávy v 16 (přibližně od 19 minuty vysílání)

.................................................................................................................................................................................

Dne 30. 4. 2014 se od 11:00 hod. uskutečnila ve cvičebně M1.09 přednáška na téma
Otravy ryb - praktické případy
Přednášela Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, Dr.Sc.
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

.................................................................................................................................................................................

Dne 29. 4. 2014 se od 9:00 hod. uskutečnila v knihovně Oddělení rybářství a hydrobiologie
v pavilonu M přednáška na téma

Sinice a řasy jako potravina
Přednášela RNDr. Olga Skácelová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

.................................................................................................................................................................................

Dne 16. 4. 2014 se uskutečnila ve cvičebně M1.09 přednáška na téma
Endokrinní disruptory a další málo studované kontaminanty ve vodách - hladiny, účinky, detekce.
Přednášel Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Masarykova univerzita

.................................................................................................................................................................................

Propagace studia na výstavě Rybaření
Ve dnech 6. – 9. 3. 2014 se konala v areálu BVV Veletrhy Brno a. s. tradiční prodejní výstava Rybaření. Oddělení rybářství a hydrobiologie se jako každý rok na výstavě aktivně prezentovalo. Expozice o ploše zhruba 10 čtverečních metrů byla zaměřena především na možnosti studia na Agronomické fakultě, zejména potom na studium magisterského studijního oboru Rybářství a hydrobiologie. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci oddělení zájemcům potřebné informace, rozdávali propagační předměty a přednášeli o studiu rybářství v rámci doprovodného programu. Největší zájem byl stejně jako v letech předchozích zaznamenán o kombinovanou formu studia zaměřeného na rybářství, ale ani nabídka předmětů prezenčního studia nezůstala bez odezvy.

.................................................................................................................................................................................

Výroční zpráva Oddělení rybářství a hydrobiologie za rok 2013
Výroční zpráva 2013(pdf)

..................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací
se uskutečnil
6. 3. 2014 od 11:00 hod. v posluchárně M 1.09

..................................................................................................................................................................................

WORKSHOP

Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu
se uskutečnil 12. 12. 2013
Sborník příspěvků byl přidán do sekce PREZENTACE

..................................................................................................................................................................................

Dne 27. 11. 2013 se od 9:00 hod. uskutečnila ve cvičebně M1.09 přednáška na téma
Monitoring povrchových vod v povodí Moravy,
přednášel Mgr. Dušan Kosour z Útvaru vodohospodářského plánování Povodí Moravy a.s.

.................................................................................................................................................................................

Dne 15. 5. 2013 proběhlo slavnostní otevření pavilonu M za účasti ministra školství Prof. PhDr. Petra Fiala, Ph.D., LL.M. Ve fotogalerii jsou přidány snímky z otevření pavilonu a rovněž z profesorského řízení Doc. Dr. Ing. Honzy Mareše.

.................................................................................................................................................................................

Dne 15. 4. 2013 od 11:00 proběhla ve cvičebně AS01 přednáška na téma
Sinice a řasy jako potravina,
přednášela RNDr. Olga Skácelová z algologického pracoviště Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

.................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací se uskutečnil v úterý 12. 3. 2013 v posluchárně AS01 od 9:00 hod. Účast letos končících studentů magisterského studia byla povinná, studenti bakalářského studia se mohli rovněž aktivně zůčastnit (nepovinně).

.................................................................................................................................................................................

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací
Závěrečné práce (pdf)

..................................................................................................................................................................................

Aktivně jsme se v průběhu února zúčastnili dvou rybářských konferencí.
V pátek 10. 2. 2012 se v prostorách bažantnice Prátr v Třeboni uskutečnila konference s názvem
"
Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod."
Ve čtvrtek 23. 2. 2012 se v prostorách hotelu Budweis v Českých Budějovicích uskutečnila konference s názvem "
Chov ryb a kvalita vody."
Příspěvky jsou ke stažení v sekci Prezentace

.................................................................................................................................................................................

Seminář diplomových prací se uskutečnil 28. 2. 2012 v posluchárně AS01 od 9:00 hod. Účast letos končících studentů magisterského studia byla povinná, studenti bakalářského studia se mohli rovněž aktivně zůčastnit (nepovinně).

.................................................................................................................................................................................

Soutěž ZLATÝ KLAS 2011 o nejlepší vystavený exponát na 38. ročníku mezinárodní výstavy "ZEMĚ ŽIVITELKA", vyhlášená organizátorem výstavy - Výstavištěm České Budějovice a.s. - proběhla
tradičně pod odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR.

Naše oddělení ve spolupráci s firmou AGRICO s.r.o. Třeboň, získalo ocenění ZLATÝ KLAS za počítačem řízené zařízení pro přikrmování ryb Carp-feed.

.................................................................................................................................................................................

Ve dnech 31.7. – 4. 8. 2011 se konala v Berlíně světová konference „6th World Recreational Fishing Conference“ věnovaná rekreačnímu rybolovu. Pracovníci Prof. Spurný a Ing. Vítek z našeho oddělení se rovněž zúčastnili, Ing. Vítek přednesl výsledky dlouhodobých sledování v oblasti zájmového rybolovu v příspěvku „Do anglers reflect the dynamic trends in recreational fisheries? – a case study of the Czech Republic”. Konferenci, na které bylo celkem předneseno více než 120 referátů a zúčastnilo se jí téměř 300 delegátů z 33 zemí, lze hodnotit jako úspěšnou. Dozvěděli jsme se řadu užitečných informací v oblasti, která je zejména v severní Americe velice populární a vědecky vysoce rozvinutá. Samozřejmě i evropská úskalí rekreačního rybolovu včetně problematiky kormoránů byla široce diskutována. Získány byly také nové kontakty pro budoucí spolupráci. Nezbývá než nadále intenzivně pracovat na dosažení dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti rekreačního rybolovu a směřovat vstříc další konferenci, která proběhne v roce 2014 v Brazílii.


.................................................................................................................................................................................

Ve dnech 26-30.4.2010 proběhla pod patronací dánské firmy BIOMAR zahraniční exkurze (Dánsko, Německo), které se zůčastnili studenti rybářské specializace a většina zaměstnanců. Z tisíců fotografií jsem vytvořil výběr (cca 350 snímků) , který je v sekci fotogalerie. Na závěr nezbývá než poděkovat všem zahraničním kolegům, kteří se o nás starali za velmi přátelské přijetí a perfektní servis (hlavně jídlo bylo luxusní).

.................................................................................................................................................................................

Dne 8. 4. 2010 od 9:45
proběhla ve cvičebně AS01 přednáška na téma
Současný stav světové akvaristiky, postavení a perspektivy akvaristiky v ČR
Přednášel Ing. Václav Bártů, producent akvarijních ryb mající bohaté zkušenosti s jejich chovem v Indonésii
Všichni kdo se zůčastnili určitě nelitovali.

.................................................................................................................................................................................

Konference 60. let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně (2 - 3. 12. 2009) úspěšně proběhla, v sekci prezentace si můžete stáhnout kompletní sborník příspěvků v pdf.

Program (pdf), (xls)
I. cirkulář (pdf), (doc)
II. cirkulář (pdf), (doc)

Sponzoři konference:

Konference je pořádána s podporou Výzkumného záměru č. MSM6215648905 „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Výborná minerální voda našeho dobrého partnera.

SZIF OP Rybářství

Odborné kurzy a zkoušky rybářské stráže.

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

Mapa areálu univerzity s vyznačením pavilonu M a X.

MAPA AREÁLU UNIVERZITY

Elektronická verze rybářské knihovny. Před žádostí o výpujčku nutno vyhledat požadovaný titul včetně umístění. Výpujčka na základě elektronické domluvy: fcela@seznam.cz

KNIHOVNA

Loga našeho
Oddělení rybářství a hydrobiologie
volně ke stažení

Copyright © 2000 - 2017 Fčela