Výroční zprávy Oddělení rybářství a hydrobiologie (pdf)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Sborník příspěvků z konference
"70 LET VÝUKY RYBÁŘSTVÍ
NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ"

(18. - 19. 9. 2019)

.........................................................................................................................................................................................

Informace o konferenci RYBIKON 2018 a našem Oddělení rybářství a hydrobiologie vyšla v Polsku v časopise Polskie towarzystwo rybackie.

XVI Konferencja naukowa RYBIKOM 2018 w Brnie

.........................................................................................................................................................................................


Sborník příspěvků z workshopu
"Zkušenosti s chovem lososovitých ryb
s využitím jejich genetické identifikace."

(14. 11. 2018)
Sborník příspěvků z konference
"RYBIKON 2018"
(10 - 11. 10. 2018)Sborník příspěvků z workshopu
"Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích"
(11. 10. 2018)

.........................................................................................................................................................................................

Záznam cca 30 minutové besedy na TV Zemědělec moderátora Ing. Kroupy s Ing. Janem Hůdou, Ph.D. a Prof. Ing. Petrem Spurným, CSc.

Rybářství v České republice: problémy, úspěchy, perspektivy

.........................................................................................................................................................................................


Sborník příspěvků z workshopu
"Zkušenosti s chovem ryb, optimalizace prostředí a veterinární péče v recirkulačních systémech"
(15. 11. 2016)

.........................................................................................................................................................................................

Příspěvky z konference Setkání mladých limnologů 2016
(Bolevecký rybník v Plzni, 29. 4. - 1. 5. 2016)

MAREŠ, L. Vliv a význam bezobratlých v systémech intenzivního chovu ryb.
MALÝ, O. Ovlivnění retence fosforu krmiva v chovech ryb.

.........................................................................................................................................................................................Radovan Kopp, Klára Hilscherová a Eva Poštulková
Základy vodní ekotoxikologie
Mendelova univerzita v Brně, Astron studio CZ, a.s., 152 s.
ISBN 978-80-7509-334-9Radovan Kopp
HYDROCHEMIE nejen pro rybáře
Mendelova univerzita v Brně, Astron studio CZ, a.s., 120 s.
ISBN 978-80-7509-352-3
Petr Spurný, Jan Mareš, Radovan Kopp, Pavla Řezníčková
Hydrobiologie a rybářství
Mendelova univerzita v Brně, Astron studio CZ, a.s., 254 s.
ISBN 978-80-7509-345-5
Jan Mareš, Ladislav Novotný, Miroslava Palíková
Akvakultura - základy výživy a krmení ryb
Mendelova univerzita v Brně, Astron studio CZ, a.s., 108 s.
ISBN 978-80-7509-336-3

.........................................................................................................................................................................................Sborník příspěvků z konference
"65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně"
(2 - 3. 12. 2014)Sborník příspěvků z workshopu
"Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu"
(12. 12. 2013)

.........................................................................................................................................................................................

OVĚŘENÉ TECHNOLOGIE A CERTIFIKOVANÉ METODIKY:


certifikovaná metodika
HALAČKA, K., ADÁMEK, Z., JURAJDA, P., MAREŠ, J., KOPP. R., GRMELA, J. (2018): Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn


certifikovaná metodika
HALAČKA, K., ADÁMEK, Z., JURAJDA, P., MAREŠ, J., KOPP. R., GRMELA, J. (2018): Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Ludkovice / Bojkovice


certifikovaná metodika
HALAČKA, K., ADÁMEK, Z., JURAJDA, P., MAREŠ, J., KOPP. R., GRMELA, J. (2018): Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry


ověřená technologie
HALAČKA, K., POŠTULKOVÁ, E., MAREŠ, J., VETEŠNÍK, L. (2018): Možnost využití značení štik pomocí Alizarinové červeně a způsob terénní detekce značených ryb


certifikovaná metodika
HALAČKA, K., VETEŠNÍK, L., MAREŠ, J. (2018): Příprava a uchování vzorků ryb pro průtokovou cytometriiověřená technologie

HALAČKA, K., POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R., MAREŠ, J. (2017): Alternativní značení vysazovaných ryb pro umožnění jejich následného sledování


ověřená technologie

MAREŠ, J., POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2017): Ovlivnění kvality masa lososovitých ryb volbou krmiva


certifikovaná metodika
MENDEL, J., HALAČKA, K., MAREŠ, J. (2017): Využití polymerázové řetězové reakce, PCR-RFLP techniky
a sekvenační analýzy k determinaci homozygotů, vnitrodruhových
heterozygotů a mezidruhových hybridů rodu Salvelinus
v chovných zařízeních.


certifikovaná metodika
MAREŠ, L., ŘEZNÍČKOVÁ, P., MAREŠ, J. (2017): Metodika eleminace mechovek (Bryozoa) v rybochovných zařízeních.ověřená technologie
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2015): Ověřená technologie ovlivnění záběhu biologického filtru v intenzivním recirkulačním zařízení dánského typu pro chov ryb.


certifikovaná metodika
STEJSKAL, V., MATOUŠEK, J., ŠEBESTA, R., NOVIKAVA, K., PROKEŠOVÁ, M., MAREŠ, J. (2015): Postupy pro efektivní odchov síha peledě (Coregonus peled Gmelin) v intenzivních podmínkách.


certifikovaná metodika
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2015): Metodika záběhu biologického filtru v intenzivním recirkulačním zařízení dánského typu pro chov ryb.


certifikovaná metodika
PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., MAREŠ, J. (2015): Preventivní, profylaktické a léčebné zásahy na snížení rizika výskytu a propuknutí onemocnění v recirkulačních systémech dánského typu.


certifikovaná metodika
KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2014): Stanovení základních fyzikálně-chemických parametrů v akvakulturních chovech ryb.


ověřená technologie
MAREŠ, J., LANG, Š., KOPP, R., BRABEC, T. PFAU, R. (2014): Technologie chovu lososovitých ryb v recirkulačním systému dánského typu.


certifikovaná metodika
ČÍŽEK, A., MANGA, I., MASAŘÍKOVÁ, M. (2014): Využití hmotnostní spektrometrie MALDI TOF a polymerázové řetězové reakce ke konfirmaci suspektních kultur Aeromonas salmonicida, Flavobacterium psychrophilum a Yersinia ruckeri


certifikovaná metodika
MAREŠ, J., KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T. (2013): Optimalizace obsádky a krmení ryb v recirkulačním systému dánského typu.


ověřená technologie
LANG, Š., KOPP, R., BRABEC, T., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2011): Optimalizace hydrochemických parametrů v recirkulačním systému pro chov ryb: I. Stabilizace kyselinové neutralizační kapacity a snížení toxicity dusitanů v recirkulačním systému Dánského typu.


certifikovaná metodika
VÍTEK, T., KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2011): Technická řešení a možnosti efektivní regulace průtokových poměrů v zařízeních pro intenzivní chov ryb dánského typu.

.........................................................................................................................................................................................

Stav rybího společenstva na revíru Svratka 7-8 B
(Ing. Jan Grmela prezentace)
(pps 4,5 MB)

.........................................................................................................................................................................................

Příspěvky z rybářské konference Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod. (Třeboň 10. 2. 2012)

KOPP, R. a kol. Hydrochemické parametry v recirkulačním systému Dánského typu pro chov lososovitých ryb.
MAREŠ, J. a kol. Intenzivní chov candáta obecného: vliv technologie chovu na kvalitu jeho svaloviny.

Příspěvky z rybářské konference Chov ryb a kvalita vody.
(České Budějovice 23. 2. 2012)

KOPP, R. a kol. Diurnální změny hodnot rozpuštěného kyslíku a pH v intenzivně obhospodařovaných rybnících.
MAREŠ, J. a kol. Kvalita masa kapra obecného - nutriční a senzorické parametry.

.........................................................................................................................................................................................

V rámci projetku NAZV (QI91C001) a projektu OPVK (CZ.1.07/2.3.00/20.0005) proběhl 7. prosince 2011 seminář za účasti zahraničních lektorů s názvem Výživa ryb v produkčních chovech.

MAREŠ, J. (2011): Výživa ryb v produkčních chovech. Seminář 7. 12. 2011, Brno
(video)

The influence of chosen physico-chemical parametres of water to blood plasma ions of rainbow trout
Ing. Štěpán Lang (prezentace)

Evaluation qualities of rainbow trout from intensive farming conditions in the Czech Republic
Ing. Milan Pavlík (prezentace)

.........................................................................................................................................................................................

Prezentace, která byla přednesena na světové konferenci v Berlíně věnované rekreačnímu rybolovu.„6th World Recreational Fishing Conference“(31.7. – 4. 8. 2011)

Do anglers reflect the dynamic trends in recreational fisheries? – a case study of the Czech Republic.
Ing. Tomáš Vítek, Ph.D.

.........................................................................................................................................................................................

Prezentace, které byly předneseny v rámci zahraniční exkurze v Dánsku na společném workshopu firmy BIOMAR a Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

DANISH AQUA CULTURE Peter Bell Jessen, Eurosupport manager, BioMar A/S Denmark, pbj@biomar.dk

RECIRCULATION SYSTEMS & NEW RECIRCULATION FEED Ing. Anders Andreasen, technical adviser, BioMar A/S Denmark, afa@biomar.dk, afa@biomar.com

MENDEL UNIVERSITY IN BRNO Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.

REARING SALMONIDS AND THE ACTUAL QUESTIONS ABOUT FISH NUTRITION Ing. Štěpán Lang

RESEARCH TOPICS CONCERNING FISH NUTRITION Ing. Andrea Ziková, Ph.D.

.........................................................................................................................................................................................

Sborník referátů z konference „60. let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně
(pdf 7,1 MB)

.........................................................................................................................................................................................

Sborník referátů z „XI. České ichtyologické konference“
(pdf 14,2 MB)

.........................................................................................................................................................................................

Prezentace výsledků projektu FRVŠ 2030/2007

Genetika ryb

.........................................................................................................................................................................................

Prezentace výsledků projektu FRVŠ 2022/2006
Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura

Hodnocení produkční účinnosti krmiv
Trávicí soustava

Stanovení stravitelnosti
Sestavování receptur krmných směsí
Organizace akvakulturního chovu v Evropě (Systémy chovu v zahraničí)
Zásady krmení ryb, technika krmení
Jeseteři v akvakultuře
Chov lososovitých ryb
Projekt do Výživy a krmení ryb
Metodika pro realizaci krmného testu v rámci cvičení předmětu Výživa a krmení ryb

........................................................................................................................................................................................

Prezentace výsledků projektu FRVŠ 1127/2001
Prezentace vodních rostlin, sinic a řas

Multimediální CD má sloužit především studentům rybářské specializace k prvotnímu seznámení s rozsáhlým světem vodních rostlin, sinic a řas. Taxonomický systém byl zjednodušen, upraven a vychází především z pojetí Hoeka et al.(C. Hoek, D. G. Mann, H. M. Jahns (1995): Algae An introduction to phycology, Cambridge university press, 623 pp.) a Kaliny (T. Kalina (1994): Systém a vývoj sinic a řas, UK Praha, 165 s.). Členění systému sinic a řas se pod vlivem nových vědeckých poznatků stále velmi rychle vyvíjí a v současnosti (2009) je již tento systém značně zastaralý. V případě zájmu dodáváme CD za cenu poštovného, celá prezentace je přístupná ZDE.

 

Copyright © 2000 - 2017 Fčela