Oddělení představuje v rámci České republiky specializované pracoviště na obory rybářství a hydrobiologie, které od roku 1949 nepřetržitě zajišťuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro všechny oblasti sladkovodního rybářství. Tato výuka byla zajišťována na zootechnickém oboru formou studijní specializace se samostatným studijním programem od 3. ročníku. V zimním semestru 2006/2007 byla zahájena výuka v navazujícím magisterském studijním oboru Rybářství a hydrobiologie. Další předměty jsou zajišťovány na studijních oborech Agronomické fakulty a Lesnické a dřevařské fakulty jako volitelné.

Předměty vyučované v rámci NMO Rybářství a hydrobiologie:

název předmětu semestr rozsah garant
Hydrochemie
ZS
28/28, zk
Doc. Kopp
Ichtyologie obecná
ZS
28/28, zk
Prof. Mareš
Ichtyologie systematická
LS
28/28, zk
Prof. Mareš
Ekologie vodního prostředí
ZS/LS
28/28, zk
Doc. Kopp
Základy rybníkářství
LS
28/28, zk
Prof. Mareš
Technologie chovu ryb
LS
28/28, zk
Prof. Mareš
Rybářství v tekoucích vodách
LS
28/28, zk
Prof. Mareš
Hydrobotanika
LS
28/28, zk
Doc. Kopp
Aplikovaná hydrobiologie
LS
28/42, zk
Doc. Kopp
Výživa a krmení ryb
ZS
28/14, zk
Prof. Mareš
Choroby ryb
ZS
28/28, zk
Doc. Navrátil
Jakost a zpracování ryb
ZS
28/28, zk
Ing. Šulcerová
Právní předpisy v rybářství
LS
28/14, zk
Prof. Mareš
Akvakultura
LS
28/28, zk
Prof. Mareš

Povinně volitelné předměty studijního programu NMO-RH:

název předmětu semestr rozsah garant
Chov vodní drůbeže
ZS
28/28, zk
Doc Lichovníková
Podnikový management
ZS/LS
28/28, zk
Dr. Duda
Statistické zpracování dat
LS
14/28, zk
Doc. Adamec
Chov dekoračních druhů ryb
LS
28/14, zk
Prof. Mareš
Řízení lidských zdrojů
LS
28/14, zk
Dr. Duda
Šlechtitelské programy hospodářských zvířat
LS
28/28, zk
Prof. Máchal
Zemědělský a experimentální software
LS
28/28, zk
Ing. Falta
Odborný jazyk - rybářství - seminář (AJ)
LS
0/42, zk
Mgr. Hasíková

Předměty garantované Oddělením rybářství a hydrobiologie:

název předmětu semestr rozsah garant
Rektorát
     
Fish Culture
ZS
28/28, zk
Prof. Mareš
Agronomická fakulta      
Základy Hydrochemie
ZS
28/28, zk
Doc. Kopp
Rybářství
LS
28/28, zk
Prof. Mareš
Rybářství K
LS
8/7, zk
Prof. Mareš
Rybářské hospodaření
LS
28/14, zk
Prof. Mareš
Kvalita a bezpečnost akvapotravin
LS
28/14, zk
Prof. Mareš
Sportovní rybolov
LS
14/28, zk
Prof. Mareš
Vodní ekotoxikologie
LS
28/14, zk
Doc. Kopp
Hydrobiologie a rybářství
LS
28/28, zk
Prof. Mareš
Lesnická a dřevařská fakulta      
Hydrobiologie a rybářství
ZS/LS
14/14, zk
Prof. Mareš

Externí výuka:

Oddělení rybářství a hydrobiologie je ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, pověřeno rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne 31.5.2004 na neomezenou dobu:

Organizováním odborného školení a zkoušek pro rybářské hospodáře.
Organizováním odborných kurzů a zkoušek rybářské stráže.
Zabezpečováním výuky a vystavováním osvědčení o získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvého rybářského lístku.

Copyright © 2000 - 2017 Fčela