Ing. Eva Poštulková

doktorandkaZahájeno: 30.9.2013

Školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Téma dizertační práce: Ekotoxicita látek využívaných v rybářském sektoru.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně