Ing. Filip Zezula

doktorandZahájeno: 1.9.2021

Školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Téma dizertační práce: Využití perspektivních plodin v krmných směsích pro kapra obecného (Cyprinus carpio L.).