Ing. Jan Grmela, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovníkSpecializace:

Studie rybích společenstev tekoucích vod

Management rybářských revírů

Ichtyologie, fyziologie ryb

 


Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně