Prom. biol. Jiří Heteša, CSc.

externí učitel


Specializace:

fytoplankton a fytobentos povrchových vod

kořenové čistírny odpadních vod

základní fyzikálně-chemické parametry přírodních vod

 

 

        

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně