Doc. Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.

odborný pracovník - docent


Specializace:

přirozená reprodukce ryb a ekologie plůdku

metody vzorkování a monitoringu ryb

biomanipulace na vodních nádržích

hospodaření na pstruhových revírech v ČR

biologie invazních nepůvodních druhů ryb        Curriculum vitae

Vzdělání:

1984 – 1988 Vysoká škola zemědělská Brno, Agronomická fakulta, Zootechnický obor, Rybářská specializace (Ing.)

1992 – 1994 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie (Ph.D.)

2023 – Mendelova univerzita v Brně, Agrononická fakulta, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (doc.)
Téma habilitační práce: Hlaváčovité ryby ve střední Evropě: využití volné niky nebo ohrožení biodiverzity?

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.