Prof. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

vysokoškolský učitel - profesor

 

Specializace:

fyzikálně-chemické parametry vodního prostředí

determinace sladkovodních sinic a řas

eutrofizace vod, vodní květy sinic

vzájemné vztahy fytoplankton-ryby

 

 

        Curriculum vitae

nar.: 11. 7. 1971

1977-1985: 4. základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec

1985-1989: Střední rybářská škola, Vodňany

1989 - 1994: Vysoká škola zemědělská Brno, Agronomická fakulta, rybářská specializace.
Téma diplomové práce: Hodnocení fyzikálně - chemických parametrů ve vybraných odstavených ramenech řeky Moravy.

1994 - 1997: interní postgraduální doktorandské studium na MZLU Brno, Ústav rybářství a hydrobiologie.
Téma disertační práce: ”Ověření negativního vlivu vodního květu sinic na kapra a tolstolobika.
Pokračování doktorandského studia distanční formou, obhajoba dizertační práce listopad 2000.

1997 - 2010: odborný asistent na MZLU Brno, Oddělení rybářství a hydrobiologie.
2006 - 2016: vědecký asistent na AV ČR, Botanický ústav.

2010 - Obhajoba habilitační práce: Ovlivnění fyziologických reakcí rybího organizmu vodními květy sinic.
2010 - 2022: docent - Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU
2022 - dosud: profesor - Oddělení rybářství a hydrobiologie MENDELU

Odborné zaměření: ekologie sinic a řas, kvalita přírodních povrchových vod.

Garant předmětu Základy Hydrochemie, Vodní ekotoxikologie, Hydrobotanika, Hydrochemie a Hydrobiologie a rybářství.

Člen české limnologické společnosti

V roce 2008 – osvědčení o spůsobilosti podle §17 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Evidenční číslo CZ 02812

V roce 2008 - osvědčení o odborné způsobilosti podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.

        Publikace:

2020
 
MÜLLEROVA, B., RADOJIČIĆ M., KOPP, R., GRMELA, J., ŠORF, M., POŠTULKOVÁ, E. (2020): Effect of bio-enzymatic preparation on water quality in ponds and on quantity and quality of fishpond sediments.  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68,3: 551-557. ISSN 1211-8516
2019
 
VRANA, B., RUSINA, T., OKONSKI, K., PROKEŠ, R., CARLSSON, P., KOPP, R., SMEDES, F. (2019): Chasing equilibrium passive sampling of hydrophobic organic compounds in water. Science of the Total Environment 664: 424–435. ISN 0048-9697
KOPP, R., BRABEC, T., MAREŠ, J., MARŠÁLKOVÁ, E., MARŠÁLEK, B. (2019): The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 1: 91-99. ISSN 1211-8516
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2019):Účinky polyaluminiumchloridu (PAX) na organismy vodního prostředí. In. KOPP, R., GRMELA, J. 70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně - Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 18. a 19. září 2019, 96. ISBN 978-80-7509-677-7
MUSILOVÁ B., KOPP R., RADOJIČIĆ M. (2019): Schopnost bakteriálně-enzymatického přípravku rozkládat organický podíl rybničních sedimentů. In. KOPP, R., GRMELA, J. 70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně - Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 18. a 19. září 2019, 100. ISBN 978-80-7509-677-7
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2019): Toxický účinek fluorescenčních barviv na danio pruhované (Danio rerio). Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí: Sborník abstraktů, 20.
KOPP R., MUSILOVÁ B., RADOJIČIĆ M., GRMELA J. (2019): Rybniční sediment – odpad nebo hnojivo? In.: DAVID, V., DAVIDOVÁ, T. (eds.) Rybníky 2019 sborník příspěvků odborné konference konané 13. - 14. června, 2019 na ČVUT v Praze, 71-79. ISBN 978-80-01-06595-2
CHMELICKÝ, P., KOPP, R., MUSILOVÁ, B. (2019): Kvalita vody v rybníce Záhumenní velký po úhynech ryb způsobených nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod aneb jak to celé dopadlo. In.: DAVID, V., DAVIDOVÁ, T. (eds.) Rybníky 2019 sborník příspěvků odborné konference konané 13. - 14. června, 2019 na ČVUT v Praze, 24-31. ISBN 978-80-01-06595-2
RADOJIČIĆ M., MUSILOVÁ B., KOPP R. (2019): Vývoj fytoplanktonu v Zámeckém rybníku. In. KOPP, R., GRMELA, J. 70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně - Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 18. a 19. září 2019, 49-53. ISBN 978-80-7509-677-7
KOPP R., MUSILOVÁ B., RADOJIČIĆ M., GRMELA J. (2019): Živinové složení rybničních sedimentů. In. KOPP, R., GRMELA, J. 70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně - Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 18. a 19. září 2019, 43-48. ISBN 978-80-7509-677-7
HALAČKA, K., ADÁMEK, Z., JURAJDA, P., MAREŠ, J., KOPP, R., GRMELA, J. (2019): Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice. METODIKA R20/2018 CERTIFIKOVANÁ METODIKA ze dne 25. 1. 2019 dle certifikace MZe 5227/2019 – MZE – 16232, ISBN 978-80-7509-623-4
HALAČKA, K., ADÁMEK, Z., JURAJDA, P., MAREŠ, J., KOPP, R., GRMELA, J. (2019): Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn. METODIKA R21/2018 CERTIFIKOVANÁ METODIKA ze dne 28. 1. 2019 dle certifikace MZe 4723/2019 – MZE – 16232, ISBN 978-80-7509-624-1
HALAČKA, K., ADÁMEK, Z., JURAJDA, P., MAREŠ, J., KOPP, R., GRMELA, J. (2019): Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry. METODIKA R19/2018 CERTIFIKOVANÁ METODIKA ze dne 28. 1. 2019 dle certifikace MZe 12678/2019 – MZE – 16232, ISBN 978-80-7509-622-7
RADOJIČIĆ M., MUSILOVÁ B., KOPP R. (2019): The effects of environmental factors on phytoplankton in Zámecký fishpon. In CERKAL, R., BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., PROKEŠOVÁ, L., PILÁTOVÁ A. MendelNet 2019 - Proceedings of 26th International PhD Students Conference 6–7 November 2019, Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 227-230. ISBN 978-80-7509-688-3
MUSILOVÁ B., KOPP R., RADOJIČIĆ M. (2019): The ability of a bacterial-enzymatic preparation to break down the organic fraction of pond sediments. In CERKAL, R., BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., PROKEŠOVÁ, L., PILÁTOVÁ A. MendelNet 2019 - Proceedings of 26th International PhD Students Conference 6–7 November 2019, Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 222-226. ISBN 978-80-7509-688-3
2018
 
PELCOVÁ, P., VIČAROVÁ, P., DOČEKALOVÁ, H., POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R., MAREŠ, J., SMOLIKOVA, V. (2018): Prediction of mercury bioavailability to common carp (Cyprinus carpio L.) using the diffusive gradient in thin film technique. Chemosphere 211: 1109-1112. ISSN: 0045-6535
KLÍMA, O., KOHÚT, L., MAREŠ, J., KOPP, R. (2018): The effect of feeding frequency on the fin condition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 3: 669-675. ISSN 1211-8516
VIČAROVÁ, P., DOČEKALOVÁ, H., POŠTULKOVÁ, E., MAREŠ, J., KOPP, R., PELCOVÁ, P. (2018): Reduction of Mercury Accumulation in Carp Tissues (Cyprinus carpio L.) by Natural Organic Matter and Chlorides. International Journal of Environmental Research 12, 2:127-133.
KOPP R., PALÍKOVÁ M,. PAPEŽÍKOVÁ I., MAREŠ J., NAVRÁTIL S., PIKULA J., POHANKA M. (2018): Oxidative stress response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to multiple stressors. Acta Veterinaria Brno 87,1: 55-64.
RADOJIČIĆ, M., MUSILOVÁ, B., KOPP R. (2018): Vliv bio-enzymatického přípravku na vývoj fytoplanktonu. In. KOPP, R., GRMELA, J. Sborník příspěvků RYBIKON 2018 - XVI. Rybářská a ichtyologická konference Brno, 10. - 11. 10. 2018 Brno, 91. ISBN 978-80-7509-572-5
POŠTULKOVÁ, E., ŠORF, M., KOPP R. (2018): Účinky terbutrynu na organismy vodního prostředí. In. KOPP, R., GRMELA, J. Sborník příspěvků RYBIKON 2018 - XVI. Rybářská a ichtyologická konference Brno, 10. - 11. 10. 2018 Brno, 90. ISBN 978-80-7509-572-5
MUSILOVÁ, B., RADOJIČIĆ, M., KOPP R. (2018): Vliv bio-enzymatického přípravku na kvalitu vody v rybnících a na kvalitu a kvantitu rybničního sedimentu. In. KOPP, R., GRMELA, J. Sborník příspěvků RYBIKON 2018 - XVI. Rybářská a ichtyologická konference Brno, 10. - 11. 10. 2018 Brno, 88. ISBN 978-80-7509-572-5
SPURNÝ P., MAREŠ, J. KOPP R., GRMELA J., MAREŠ L., MALÝ O. (2018): Sociální a ekonomické aspekty sportovního rybolovu v České republice. In. KOPP, R., GRMELA, J. Sborník příspěvků RYBIKON 2018 - XVI. Rybářská a ichtyologická konference Brno, 10. - 11. 10. 2018 Brno, 4-8. ISBN 978-80-7509-572-5
RADOJIČIĆ, M., MUSILOVÁ, B., KOPP R. (2018): Vliv bio-enzymatického přípravku na vývoj fytoplanktonu. In. KOPP, R., GRMELA, J. Sborník příspěvků RYBIKON 2018 - XVI. Rybářská a ichtyologická konference Brno, 10. - 11. 10. 2018 Brno, 91. ISBN 978-80-7509-572-5
KOPP R., MUSILOVÁ B., RADOJIČIĆ M., KOSOUR, D., GERIŠ, R., JUREK, L., GRMELA, J. (2018): Vývoj kvality vody ÚN Bojkovice a ÚN Ludkovice. In. KOPP, R., MAREŠ, J., GRMELA, J. Sborník příspěvků Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. 11. 10. 2018 Brno, 14-19. ISBN 978-80-7509-573-2
HALAČKA K., POŠTULKOVÁ E., KOPP R., MAREŠ J., VETEŠNÍK L. (2018): Možnosti značení vysazovaných ryb pomocí ARS – aplikace a detekce. In. KOPP, R., MAREŠ, J., GRMELA, J. Sborník příspěvků Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. 11. 10. 2018 Brno, 37-43. ISBN 978-80-7509-573-2
MINÁŘOVÁ H., MAREŠ J., KOPP R., PIAČEK V., LEŠČENKO P., PIKULA J., NAVRÁTIL S., PALÍKOVÁ M. (2018): Onemocnění ledvin v intenzivním chovu lososovitých ryb – případová studie. In. MAREŠ, J., GRMELA, J. Sborník příspěvků - „Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace“. Brno 14. 11. 2018. ISBN 978-80-7509-590-9
KOPP R., MUSILOVÁ B., RADOJIČIĆ M. (2018): Změny obsahu fosforu mělkých rybníků v průběhu aplikace bakteriálního produktu PTP. In: XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti: sborník příspěvků 25. – 26. 2018 Kořenov, 53.
POŠTULKOVÁ E., ŠORF, M., GRMELA, J., KOPP, R. (2018): Effect of terbutryn on aquatic organisms. In CERKAL, R., BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., PROKEŠOVÁ, L. MendelNet 2018 - Proceedings of 25th International PhD Students Conference 7–8 November 2018, Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 171-175. ISBN 978-80-7509-597-8
RADOJIČIĆ M., HETEŠA J., MUSILOVÁ B., KOPP R. (2018): Quantitative analyses of phytoplankton in Zámecký pond – three years research. In CERKAL, R., BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., PROKEŠOVÁ, L. MendelNet 2018 - Proceedings of 25th International PhD Students Conference 7–8 November 2018, Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 176-180. ISBN 978-80-7509-597-8
2017
 
PELCOVÁ, P., VIČAROVÁ, P., RIDOŠKOVÁ, A., DOČEKALOVÁ, H., KOPP, R., MAREŠ, J., POŠTULKOVÁ, E. (2017): Prediction of mercury bioavailability to common carp (Cyprinus carpio L.) using the diffusive gradient in thin film technique. Chemosphere 187: 181-187. ISSN: 0045-6535
KOPP, R., BRABEC, T., PLISTAKOVA, L., MAREŠ, J. (2017): Fyzikálně-chemické parametry vybraných rybníků Jižní Moravy a Vysočiny. In Rybníky 2017: sborník příspěvků odborné konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 105-114. ISBN 978-80-01-06166-4
KOPP, R., MALÝ, O., MAREŠ, J. (2017): Fytátový fosfor v krmivech pro ryby In. URBÁNEK, M., Sborník referátů 4. ročníku odborné konference. České Budějovice 9.-10.2.2017 ISBN: 978-80-87699-10-2
MUSILOVÁ, B., KOPP, R., RADOJIČIĆ, M. ( 2017): Use of bio-enzymatic products for the reduction and modification of fishpond sediments. In. MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 337-342. ISBN 978-80-7509-529-9
RADOJIČIĆ, M., MUSILOVÁ, B., KOPP, R. (2017): Phytoplankton dynamic of small fishponds during the application of bacterial product. In. MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 343-347. ISBN 978-80-7509-529-9
VIČAROVÁ, P., DOČEKALOVÁ, H., PELCOVÁ, P., MAREŠ, J., KOPP, R., POŠTULKOVÁ, E., RIDOŠKOVÁ, A. (2017): Porovnání akumulace rtuti do tkání a orgánů kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a sorpčních gelů DGT jednotek. In. Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí: Sborník abstraktů. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, s. 30.
MAREŠ, J., POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2017): Ovlivnění kvality masa lososovitých ryb volbou krmiva. Ověřená technologie ISBN 978-80-7509-513-8
HALAČKA, K., POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R., MAREŠ, J. (2017): Alternativní značení vysazovaných ryb pro umožnění jejich následného sledování. Ověřená technologie ISBN 978-80-7509-547-3
2016
 
KOPP, R., ŘEZNÍČKOVÁ, HADAŠOVÁ, L., PETREK, R., BRABEC, T. (2016): Water quality and phytoplankton communities in newly created fishponds.  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 64, 1: 71-80. ISSN 1211-8516
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2016): Guanicid and PHMG toxicity tests on aquatic organisms.  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 64, 1: 129-134. ISSN 1211-8516
ŘEZNÍČKOVÁ, P., PETROVAJOVÁ, V., NERUDOVÁ, J., HADAŠOVÁ, L., KOPP, R. (2016): The colonization of newly built fishponds by the macroinvertebrate assemblages.  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 64, 1: 141-149. ISSN 1211-8516
RADOJICIC, M., KOPP, R. (2016): Dynamic of the phytoplankton community in eutrophic fishponds. In POLÁK, O., CERKAL, R., BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., HORKÝ, P., VACEK, P. MendelNet 2016 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 352-357. ISBN 978-80-7509-443-8
MUSILOVÁ, B., KOPP, R. (2016): Assessment of nitrogen ions in water - stability of the resultant values. In POLÁK, O., CERKAL, R., BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., HORKÝ, P., VACEK, P. MendelNet 2016 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 337-342. ISBN 978-80-7509-443-8
POŠTULKOVÁ, E., MAREŠ, J., HALAČKA, K., KOPP, R. (2016): Toxic effect of fluorescence pigment on zebra fish (Danio rerio). In POLÁK, O., CERKAL, R., BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., HORKÝ, P., VACEK, P. MendelNet 2016 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 347-351. ISBN 978-80-7509-443-8
VIČAROVÁ, P., DOČEKALOVÁ, H., PELCOVÁ, P., MAREŠ, J., KOPP, R., POŠTULKOVÁ, E., RIDOŠKOVÁ, A. (2016): Influence of humic acid and sodium chloride on the uptake of mercury by the common carp (Cyprinus carpio L.). In POLÁK, O., CERKAL, R., BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., HORKÝ, P., VACEK, P. MendelNet 2016 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 358-363. ISBN 978-80-7509-443-8
KOPP R., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J. (2016): Zámecký rybník v Lednici - změny kvality vody v závislosti na intenzitě rybářského hospodaření. In.: DAVID, V., DAVIDOVÁ, T. (eds.) Rybníky 2016 sborník příspěvků odborné konference konané 23. - 24. června, 2016 na ČVUT v Praze, 115-123.
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2016): Testy toxicity kyseliny pelargonové na organismy vodního prostředí. In Animal Breeding 2016. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2016, s. 95-100. ISBN 978-80-7509-393-6
2015
 
PALIKOVA, M., PAPEŽÍKOVÁ, I., KOPP, R., MAREŠ, J., MARKOVÁ, Z., NAVRATIL, S., ADAMOVSKY, O., KOHOUTEK, J., NAVRÁTIL, L., BLAHA, L. (2015): Effect of arsenic and cyanobacterial co-exposure on pathological, haematological and immunological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Neuroendocrinology Letters. 36 (Suppl. 1): 57-63. ISSN 0172-780X
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2015): Nabíhání filtrů na studenovodním RAS dánského typu . In. Sborník príspevku z †odborného semináre Potenciál recirkulačních akvakulturních systému (RAS) pro České produkční rybářství Vodňany, 1.–2. září 2015, s. 52-56. ISBN 978-80-7514-028-9
MAREŠ, J., LANG, Š., ŘEZNÍČKOVÁ, P., KOPP, R. (2015): Recirkulační systém „dánského typu“ pro intenzivní chov lososovitých ryb. In. Sborník príspevku z †odborného semináre Potenciál recirkulačních akvakulturních systému (RAS) pro České produkční rybářství Vodňany, 1.–2. září 2015, s. 30-39. ISBN 978-80-7514-028-9
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2015): Toxický účinek kyseliny pelargonové na organismy vodního prostředí. In: Rádková, V., Bojková, J. (Eds.). XVII. Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickém společnosti –„Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. Brno Masarykova univerzita, 2015, poster, ISBN 978-80-210-7874-1
VIČAROVÁ, P., PELCOVÁ, P., MAREŠ, J., KOPP, R., POŠTULKOVÁ, E., DOČEKALOVÁ, H., RIDOŠKOVÁ, A, (2015): Distribuce rtuti do vybraných tkání kapra obecného (Cyprinus carpio L.). In. Sborník Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí, s. 30
VIČAROVÁ, P., PELCOVÁ, P., RIDOŠKOVÁ, A., MAREŠ, J., KOPP, R., POŠTULKOVÁ, E., DOČEKALOVÁ, H. (2015): Distribution of mercury in tissues of the common carp (Cyprinus carpio L.). In POLÁK, O. - CERKAL, R. - BŘEZINOVÁ BELCREDI, N. MendelNet 2015 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 500-505. ISBN 978-80-7509-363-9
HALAČKA, K., KOPP, R., KLÍMA, O., MAREŠ, J. (2015): Epidermis structure in the brook trout (Salvelinus fontinalis) and its Arctic char (Salvelinus alpinus) hybrid. Acta Veterinaria Brno. 84: 159-166. ISSN 0001-7213 
KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., POŠTULKOVÁ, E. (2015): Základy vodní ekotoxikologie. Mendelova univerzita v Brně, Astron studio CZ, a.s., 152 s. ISBN 978-80-7509-334-9
KOPP, R. (2015): HYDROCHEMIE nejen pro rybáře. Mendelova univerzita v Brně, Astron studio CZ, a.s., 120 s. ISBN 978-80-7509-352-3
SPURNÝ, P., MAREŠ, J., KOPP, R., ŘEZNÍČKOVÁ, P. (2015): Hydrobiologie a rybářství . Mendelova univerzita v Brně, Astron studio CZ, a.s., 254 s. ISBN 978-80-7509-345-5
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2015): Ověřená technologie ovlivnění záběhu biologického filtru v intenzivním recirkulačním zařízení dánského typu pro chov ryb. Ověřená technologie ISBN 978-80-7509-380-6
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2015): Metodika záběhu biologického filtru v intenzivním recirkulačním zařízení dánského typu pro chov ryb. Certifikovaná metodika ISBN 978-80-7509-375-2
2014
 
KOPP, R., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., MAREŠ, J. (2014): Modulation of biochemical indices in common carp (Cyprinus carpio L.) under influence of toxic cyanobacterial biomass in diet. Fish Physiology and Biochemistry. 40(6): 1651–1658. ISSN 0920-1742
KOPP, R., MAREŠ, J., SOUKUPOVÁ, Z., NAVRÁTIL, S., PALÍKOVÁ, M. (2014): Influence of arsenic and cyanobacteria co-exposure on plasmatic parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.). Neuroendocrinology Letters. 35(Suppl. 2): 101-107. ISSN 0172-780X
PALIKOVA, M., NAVRATIL, S., CIZEK, A., SOUKUPOVA, Z., LANG, S., KOPP, R., MAREŠ, J. (2014): Seasonal occurrence of diseases in a recirculation system for salmonid fish in the Czech Republic. Acta Veterinaria Brno. 83, 201-207. ISSN 0001-7213
GRMELA, J., KOPP, R., HADAŠOVÁ, L. (2014): Eutrophication potential of wastewater treatment plants in the upper reaches of Svratka river. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 62, 3: 469-475. ISSN 1211-8516
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R., CHALUPA, P., HADAŠOVÁ, L. (2014): Toxic Effect of 1% PHMG on Aquatic Organisms. In POLÁK, O. - CERKAL, R. - ŠKARPA, P. MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 499-503. ISBN 978-80-7509-174-1
HADAŠOVÁ, L., KOPP, R. (2014): Monitoring of the initial succession of zooplankton communities in newly created ponds within the Territorial System of Ecological Stability. In MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, s. 245-249. ISBN 978-80-7509-174-1
KLÍMA, O., KOPP, R. (2014): Monitoring of hydrochemical parameters, algae and cyanobacteria in newly built ponds near Hovorany village. In.: POLÁK, O. - CERKAL, R. - ŠKARPA, P. MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, s. 272-277. ISBN 978-80-7509-174-1
BRABEC, T., KOPP, R., SOTONA, J., ZEHNÁLEK, J., MAREŠ, J. (2014): Efekt počátečního odchovu kapra a lína před vysazením do rybničních podmínek. In.: KOPP, R. 65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2014, s. 69-74. ISBN 978-80-7509-153-6
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2014): Testy toxicity algicidních preparátů na organismy vodního prostředí. In.: KOPP, R. 65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, s. 177-122. ISBN 978-80-7509-153-6
KLÍMA, O., KOPP, R., MAREŠ, J. (2014): Změna kondice ploutví Pd odchovaného v RAS po vysazení do průtočného systému. In.: KOPP, R. 65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, s. 208-213. ISBN 978-80-7509-153-6
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J., MELICHAR, M. (2014):Vliv částečné bioaugmentace na prvotní záběh biofiltru intenzivního recirkulačního systému Dánského typu pro chov lososovitých ryb. In.: KOPP, R. 65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, s. 99-103. ISBN 978-80-7509-153-6
HADAŠOVÁ, L., KOPP, R., CHALUPA, P. (2014): Vliv obsádky na iniciální rozvoj struktury zooplanktonního společenstva v rybářsky obhospodařovaných rybnících. In.: KOPP, R. 65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, s. 232-237. ISBN 978-80-7509-153-6
MALÝ, O., MAREŠ, J., BRABEC, T., KOPP, R. (2014): The use of phosphorus in feed of fish farming. In.: KOPP, R. 65 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, s. 248. ISBN 978-80-7509-153-6
MAREŠ, J., LANG, Š., KOPP, R., BRABEC, T., PFAU, R. (2014): Technologie chovu lososovitých ryb v recirkulačním systému dánského typu. Ověřená technologie ISBN 978-80-7375-955-1
KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2014): Stanovení základních fyzikálně-chemických parametrů v akvakulturních chovech ryb. Certifikovaná metodika ISBN 978-80-7375-953-7
2013
 
PALIKOVA, M., ONDRACKOVA, P., MAREŠ, J., ADAMOVSKY, O., PIKULA, J., KOHOUTEK, J., NAVRATIL, S., BLAHA, L., KOPP, R. (2013): In vivo effects of microcystins and complex cyanobacterial biomass on rats (Rattus norvegicus var. alba): Changes in immunological and haematological parameters. Toxicon. 73, 1-8. ISSN 0041-0101 
KOPP, R., PALIKOVA, M., ADAMOVSKY, O., ZIKOVA, A., NAVRATIL, S., KOHOUTEK, J., MAREŠ, J., BLAHA, L. (2013): Concentrations of microcystins in tissues of several fish species from freshwater reservoirs and ponds. Environmental Monitoring and Assessment. 185, 12: 9717-9727. ISSN 0167-6369
PALIKOVA, M., ADAMOVSKY, O., BLAHA, L., MAREŠ, J., KOPP, R., NAVRATIL, S., CUTAKOVA, Z., SOUKUPOVA, Z., PIKULA, J. (2013): Fish tapeworm Khawia sinensis: an indicator of environmental microcystins?. Neuroendocrinology Letters. 34, Suppl. 2: 101-104. ISSN 0172-780X 
ADAMOVSKY, O., PALIKOVA, M., ONDRACKOVA, P., ZIKOVA, A., KOPP, R., MAREŠ, J., PIKULA, J., PASKEROVA, H., KOHOUTEK, J., BLAHA, L. (2013): Biochemical and histopathological responses of Wistar rats to oral intake of microcystins and cyanobacterial biomass. Neuroendocrinology Letters. 34, Suppl. 2: 101-110. ISSN 0172-780X 
KOPP, R., LANG, Ś., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2013): Influence of physicochemical parameters of water on plasma indices in brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill) reared under conditions of intensive aquaculture. Acta Veterinaria Brno. 82, 4: 367-373. ISSN 0001-7213 
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R. (2013): Toxic effects of algexit and blue exit agents on aquatic organisms. In ŠKARPA, P. - RYANT, P. - CERKAL, R. - POLÁK, O. - KOVÁRNÍK, J. MendelNet 2013 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Faculty of Agronomy: Mendel University in Brno, Czech Republic s. 352-356. ISBN 978-80-7375-908-7
STRAKOVÁ, L., KOPP, R., MARŠÁLKOVÁ, E., MARŠÁLEK, B. (2013): Dynamics of the cyanobacterial water bloom with focus to Microcystis and its relationship with environmental factors in Brno reservoir. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LXI, 5: 1383-1390. ISSN 1211-8516
KLIMA, O., KOPP, R., HADASOVA, L., MAREŠ, J. (2013): Fin condition of fish kept in aquacultural systems. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LXI, 6: 1907-1916. ISSN 1211-8516
KUKAČKA, V., JIRÁSEK, J., KOPP, R., MAREŠ, J. (2013): The utilization of rapedeed expeller for carp (Cyprinus carpio) diets. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LXI, 5: 1289-1295. ISSN 1211-8516
MAREŠ, J., KOPP, R., LANG, Ś., BRABEC, T. (2013): Optimalizace obsádky a krmení ryb v recirkulačním systému dánského typu. Certifikovaná metodika ISBN 978-80-7375-699-4
KOPP, R., LANG, Ś., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2013): Fyzikálně-chemické parametry v recirkulačním systému Dánského typu v Pravíkově. In MAREŠ, J. - LANG, Š. Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 44-51. 
LANG, Ś., TEPLÝ, M., BRABEC, T., KOPP, R., MAREŠ, J. (2013): Biofiltry v recirkulačních systémech. In MAREŠ, J. - LANG, Š. Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 52-58. 
MAREŠ, J., KOPP, R., LANG, Ś. (2013): Recirkulační systémy "dánského typu" -- systém a konstrukce. In MAREŠ, J.-- LANG, Š. Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 6-13. 
MAREŠ, J., KOPP, R., BRABEC, T., LANG, Ś. (2013): Produkce lososovitých ryb v recirkulačním systému dánského typu. In MAREŠ, J. - LANG, Š. Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 20-28. 
GRMELA, J., VÍTEK, T., KOPP, R. (2013): Water quality along the middle stretch of the river Svratka and its tributaries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LXI, 1: 65-70. ISSN 1211-8516
KOPP, R., BRABEC, T., HADAŠOVÁ, L., LANG, Ś., LUKAS, V., MAREŠ, J. (2013): Použití aerační techniky na hypertrofních rybnících v letním období. In Chov ryb a kvalita vody II. 1. vyd. České Budějovice: TYP, 2013, s. 17-20. ISBN 978-80-87699-02-7.
MAREŠ, J., KOPP, R., LANG, Ś., BRABEC, T. (2013): Zkušenosti s použitím automatického systému přikrmování kapra v rybničních chovech. In Chov ryb a kvalita vody II. 1. vyd. České Budějovice: TYP, 2013, s. 7-16. ISBN 978-80-87699-02-7.
2012
 
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2012): Dynamika spotřeby kyslíku ponořené částí biofiltru recirkulačního systému Dánského typu. In Soukalová, K. (ed.) - XIII. Česká ichtyologická konference - sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 54.
POŠTULKOVÁ, E., KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T. (2012): Změny kvality vody při vypouštění rybníka. In Čiamporová-Zaťovičová Z. (ed.) 2012: XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti - Zborník príspevkov, 25.-29. jún 2012, Jasná, 235 pp. 1. vyd. Bratislava: NOI, 73-76
KOPP, R., PETREK, R., SUKOP, I., BRABEC, T., VÍTEK, T., ŘEZNÍČKOVÁ, P., ZIKOVÁ, A. (2012): Stav životních společenstev a kvalita vody podhorského toku v závislosti na lidských aktivitách. In Čiamporová-Zaťovičová Z. (ed.) 2012: XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti - Zborník príspevkov, 25.-29. jún 2012, Jasná, 235 pp. 1. vyd. Bratislava: NOI, 73-76.
HADAŠOVÁ, L., KOPP, R. (2012): The fluctuation of physicochemical parameters in hypertrophy fishponds during the day and night. In MendelNet 2012 - Proceedings of International Ph.D. Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, 412-417.
GRMELA, J., KOPP, R. (2012): Monitoring potenciálních zdrojů znečištění řeky Svratky. In MendelNet 2012 - Proceedings of International Ph.D. Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, 401-411.

PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., PAPEŽÍKOVÁ, I., AMBROŽ, P., VESELÝ, T., POKOROVÁ, D., MAREŠ, J., ADAMOVSKÝ, O., NAVRÁTIL, L., KOPP, R. (2012): Combined exposure of carps (Cyprinus carpio L.) to cyanobacterial biomass and white spot disease. Neuroendocrinology Letters. 33 (3): 101-107.

NAVRÁTIL, L., VLÁSEK, V., LANGOVÁ, J., PALÍKOVÁ, M., BRABEC, T., MAREŠ, J., KOPP, R., KLÍMA, Z., NAVRÁTIL, S. (2012): Influence of cyanobacteria on water activity and dry matter of muscles in the common carp (Cyprinus carpio L.) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.). Neuroendocrinology Letters. 33 (3): 101-104.
LANG, Š., MAREŠ, J., KOPP, R. (2012): Does the water reuse affect the fish growth, welfare quality? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LX, 6: 369-374. ISSN 1211-8516
HETEŠA, J., MARVAN, P., SKÁCELOVÁ, O., KOPP, R. (2012): Řasy a sinice mokřadů dolního Podyjí. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 166 s. 1. ISBN 978-80-7458-023-9
KOPP, R., SKÁCELOVÁ, O., HETEŠA, J., MARVAN, P., BEŠTA, T., ZAPOMĚLOVÁ, E., STRAKOVÁ, L., BOHUNICKÁ, M. (2012): Hundred years of the phycological research in lednice ponds - the impact of the environmental conditions on the development of cyanobacteria and algae. 1. vyd. Brno: Moravian Museum,. 97 (1) 87 pp. ISBN 978-80-7028-390-5.
ZAPOMĚLOVÁ, E., SKÁCELOVÁ, O., PUMANN, P., KOPP, R., JANEČEK, P. (2012): Biogeographically interesting planktonic Nostocales (Cyanobacteria) in the Czech Republic and their polyphasic evaluation resulting in taxonomic revisions of Anabaena bergii Ostenfeld 1908(Chrysosporum gen. nov.)and A. tenericaulis Nygaard 1949 (Dolichospermum tenericaule comb. nova). Hydrobiologia. 698, 1: 353-365. ISSN 0018-8158
KOPP, R., PETREK, R., SUKOP, I., BRABEC, T., VÍTEK, T., ŘEZNÍČKOVÁ, P., ZIKOVÁ, A. (2012): Water quality and biotic community composition of a highland stream influenced by different human activities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LX, 3: 207-216. ISSN 1211-8516
VÍTEK, T., KOPP, R., MAREŠ, J., BRABEC, T., SPURNŸ, P. (2012): The influence of changes to abiotic parameters on the fish assemblage structure of a lowland stream. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LX, 3: 83-92. ISSN 1211-8516
KOPP, R. (2012): Water Quality after Application of Pig Slurry. In: Ecological Water Quality – Water Treatment and Reuse. 1. vyd. Croatia: Intech,  161-182. ISBN 978-953-51-0508-4
KOPP, R., HADAŠOVÁ, L., LANG, Š., BRABEC, T., MAREŠ, J., (2012): Diurnální změny hodnot rozpuštěného kyslíku a pH v intenzivně obhospodařovaných rybnících. In. Sborník referátů konference 2012 Chov ryb a kvalita vody. České Budějovice, Rybářské sdružení ČR, 65-72
MAREŠ, J., KOPP, R., BRABEC, T. (2012): Kvalita masa kapra obecného - nutriční a senzorické parametry. In. Sborník referátů konference 2012 Chov ryb a kvalita vody. České Budějovice, Rybářské sdružení ČR, 73-79
KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2012): Hydrochemické parametry v recirkulačním systému Dánského typu pro chov lososovitých ryb. In. Sborník referátů konference 2012 Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod. Třeboň, Rybářství Třeboň a.s., 29-40. ISBN 978-80-260-1432-4
MAREŠ, J., KOPP, R., BRABEC, T., LANG, Š. (2012): Intenzivní chov candáta obecného: vliv technologie chovu na kvalitu jeho svaloviny. In. Sborník referátů konference 2012 Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod. Třeboň, Rybářství Třeboň a.s., 41-49. ISBN 978-80-260-1432-4
KOPP, R., VÍTEK, T.,ŠŤASTNÝ, J., SUKOP, I., BRABEC, T., ZIKOVÁ, A., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., (2012): Water quality and biotic community of a highland stream under the influence of a eutrophic fishpond. International Review of Hydrobiology. 97, 1:. 26-40. ISSN 1434-2944
2011
 
ZIKOVÁ, A., KOPP, R., MAREŠ, J. (2011): Změny kvality vody Zámeckého rybníka v závislosti na intenzitě rybářského hospodaření. In: BRTNICKÝ, M. -- BRTNICKÁ, H. -- FOUKALOVÁ, J. -- KYNICKÝ, J.Degradace a regenerace krajiny. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 324-331. ISBN 978-80-7375-583-6
HUBAČÍKOVÁ, V., KOPP, R., ROZKOŠNÝ, M. (2011): Sledování čistícího procesu na kořenové čistírně odpadních vod Čehovice. In: BRTNICKÝ, M. -- BRTNICKÁ, H. -- FOUKALOVÁ, J. -- KYNICKÝ, J. Degradace a regenerace krajiny. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 332-339. ISBN 978-80-7375-583-6
PAVLÍK, M., BRABEC, T., LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2011): Vliv podmínek chovu pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) na jeho nutriční hodnotu. In MendelNet 2011 - Proceedings of International Ph.D. Students Conference. s. 278-284. ISBN 978-80-7375-563-8
VÍTEK, T., KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2011): Technická řešení a možnosti efektivní regulace průtokových poměrů v zařízeních pro intenzivní chov ryb dánského typu. Certifikovaná metodika ISBN 978-80-7375-571-3
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2011): Vliv použité technologie chovu a hydrochemických parametrů vody na obsah iontů v krvi pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss).  In MendelNet 2011 - Proceedings of International Ph.D. Students Conference. s. 744-782. ISBN 978-80-7375-563-8.
LANG, Š., KOPP, R., BRABEC, T., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2011): Optimalizace hydrochemických parametrů v recirkulačním systému pro chov ryb: I. Stabilizace kyselinové neutralizační kapacity a snížení toxicity dusitanů v recirkulačním systému dánského typu. Ověřená technologie ISBN 978-80-7375-597-3
GRMELA. J., KOPP, R. (2011): Jakost vody vybraných přítoků řeky Svratky pod údolní nádrží Vír.  In MendelNet 2011 - Proceedings of International Ph.D. Students Conference. s. 349-356. ISBN 978-80-7375-563-8.
KOPP, R., MAREŠ, J., LANG, Š., BRABEC, T., ZIKOVÁ, A. (2011): Assessment of ranges plasma indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared under conditions of intensive aquaculture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LIX, 6: 181-187. ISSN 1211-8516
CILEČEK, T., BARÁNEK, V., VÍTEK, T., KOPP, R., MAREŠ, J. (2011): Production effect of different commercial feeds on juvenile tench (Tinca tinca L.) under the intensive rearing conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LIX, 6: 93-97. ISSN 1211-8516
BRABEC, T., STRAKOVÁ, L., KOPP, R., VÍTEK, T., ŠŤASTNÝ, J., SPURNÝ, P., MAREŠ, J. (2011): The influence intensity of eutrophication on fishpond yield. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LIX, 6: 53-62. ISSN 1211-8516
ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R., ZIKOVÁ, A., BLÁHA, L., KOHOUTEK, J., ONDRAČKOVÁ, P., PASKEROVÁ, H., MAREŠ, J., PALÍKOVÁ, M. (2011): The effect of peroral administration of toxic cyanobacteria on laboratory rats (Rattus norvegicus var. alba). Neuroendocrinology Letters.  32, (Suppl.1): 101-111. ISSN 0172-780X.
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., HLÁVKOVÁ, J., NAVRÁTIL, S., ADAMOVSKÝ, O., CHMELAŘ, L., BLÁHA, L. (2011): Accumulation of Microcystins in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus L., and Effects of a Complex Cyanobacterial Bloom on the Dietetic Quality of Muscles. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2011. (ISSN 0007-4861)
MAREŠ, J., KOPP, R., BRABEC, T. (2011): Nové metody v chovu ryb. In.: Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod - sborník referátů konference, 1. vyd. Třeboň, Rybářství Třeboň a.s., 5-13
KOPP, R., SUKOP, I. (2011): Planktonní společenstva Lednických rybníků ve vegetační sezóně roku 2008 a 2009. Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. 30: 51-64. ISSN 1211-3603.
KOPP, R., MAREŠ, J., BRABEC, T., ZIKOVÁ, A. (2011): Vliv sinic v rybnících na kvalitu rybího masa. In.: Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod - sborník referátů konference, 1. vyd. Třeboň, Rybářství Třeboň a.s., 77-88
KOPP, R., PALÍKOVÁ, M., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., ZIKOVÁ, A. (2011): Haematological indices are modulated in juvenile carp,Cyprinus carpio L., exposed to microcystins produced by cyanobacterial water bloom. Journal of Fish Diseases,  34:  103-114 (ISSN 0140-7775)
2010
 
ZIKOVÁ, A., TRUBIROHA, A., WIEGAND, C., WUERTZ, S., RENNERT, B., PFLUGMACHER, S., KOPP, R., MAREŠ, J., SPURNÝ, P., KLOAS, W. (2010):Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning detoxification. Journal of Environmental Monitoring, 12, 12: 2276-2281(ISSN 1464-0325)
LANG, Š., KOPP, R., ZIKOVÁ, A., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2010): Diurnální změny vybraných hydrochemických parametrů na recirkulačním systému dánského typu při různých teplotách vody. Bulletin Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Vodňany. 46, 4: 23-32 (ISSN 0007-389X)
ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R., ZIKOVÁ, A., KOHOUTEK, J., PASSKEROVA, H., NAVRÁTIL, S., PALÍKOVÁ, M., BLÁHA, L. (2010):
Effects of toxic cyanobacteria in the diet on physiological and biochemical parameters in rats exposed via food - simple simulations of the food web transfer. In 14th International Conference on Harmful Algae. 1. vyd. Hersonissos-Crete, s. 240
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., CHMELAŘ, L., BANĎOUCHOVÁ, H., PIKULA, J. (2010): Selected Haematological and Biochemical Indices of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Reared in the Environment with Cyanobacterial Water Bloom.  Acta Vet. Brno. 79: S63-S71 (ISSN 0001-7213)
ZIKOVÁ, A., PALÍKOVÁ, M., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KOPP, R. (2010): Impacts of dietary cyanobacteria on fish. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis :  58 (4): 277-284. ( ISSN 1211-8516)
KOHOUTEK, J., ADAMOVSKÝ, O., ORAVEC, M., ŠIMEK, Z., PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., BLÁHA, L. (2010): LC-MS analyses of microcystins in fish tissues overestimate toxin levels--critical comparison with LC-MS/MS. Analytical and bioanalytical chemistry. 398: 1231-1237 ( ISSN 1618-2642)
MAREŠ, J., KOPP, R., BRABEC, T., JAROŠOVÁ, A. (2010): Pstruh duhový-tradiční lososovitá ryba na našem trhu, nutriční parametry a senzorické vlastnosti. Maso : Odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa a masných výrobků a lahůdek.  7 (2): 59-63. (ISSN 1210-4086)
NAVRÁTIL, S., PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., ADAMOVSKÝ, O. ,BLÁHA, L. (2010): Výskyt toxinů sinic v rybím mase z rybníků a nádrží ČR. In Cyanobakterie 2010. 1. vyd. Brno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.,  127-129. (ISBN 978-80-86188-33-1)
KOHOUTEK, J., ADAMOVSKÝ, O., ORAVEC, M., ŠIMEK, Z., PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., BLÁHA, L. (2010): Stanovení microcystinů ve tkáních pomocí LC-MS/MS. In Cyanobakterie 2010. 1. vyd. Brno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.,  130-135. (ISBN 978-80-86188-33-1)
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J., ADAMOVSKÝ, O., KRATOCHVÍLOVÁ, P., VAŠÁTKOVÁ, A., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2010): Experimentální in vivo studie vlivu toxických sinic na laboratorní potkany (Rattus norvegicus var. alba). In Cyanobakterie 2010. 1. vyd. Brno: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.,  136-141. (ISBN 978-80-86188-33-1)
KAŠTOVSKÝ J., HAUER, T., MAREŠ, J., KRAUTOVÁ, M., BEŠTA, T., KOMÁREK, J., DESORTOVÁ, B., HETEŠA, J., HINDÁKOVÁ, A., HOUK, V., JANEČEK, E., KOPP, R., MARVAN, P., PUMANN, P., SKÁCELOVÁ, O., ZAPOMĚLOVÁ, E. (2010): A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in the Czech Republic. Biological Invasions DOI 10.1007/s10530-010-9754-3 (ISSN 1387-3547)
ZIKOVÁ, A., TRUBIROHA, A., WIEGAND, C., WUERTZ, S., RENNERT, B., PFLUGMACHER, S., KOPP, R., MAREŠ, J., KLOAS, W. (2010): Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning stress and growth. Environmental Toxicology and Chemistry.29,3:561-568 (ISSN 1552-8618)
KOPP, R., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J.(2010): Modulation of Biochemical and Haematological Indices of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) Exposed to Toxic Cyanobacterial Water Bloom. Acta Vet. Brno. 79: 135-146 (ISSN 0001-7213)
MAREŠ, J., KOPP, R., DVOŘÁK, J. (2010): Odchov raných stádií a produkce plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) v podmínkách intenzivního chovu. In. Intenzita chovu ryb a ekologické aspekty v rybářství. Vodňany: Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, 23-25 ( ISBN 978-80-87096-10-9)  
VÍTEK, T., KOPP, R., MAREŠ, J., BRABEC, T., SPURNÝ, P. (2010): The impact of abiotic parameters changes on the fish assemblage structure of a lowland stream. In XII. česká ichtyologická konference - sborník abstraktů. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod. 28-29  
2009
 
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2009):Microcystiny a ryby – jaké je riziko pro člověka jako konzumenta? In XXXIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno, s.142-145
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2009): Microcystin content in fish tissues in selected localities of Czech Republic. in Interdisciplinary toxicology. TOXCON Brno, p. 134
JANOŠTÍK, J., NĚMEC, R., BRABEC, T., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): The conversion of pikeperch yearling (sander lucioperca) from natural to dried diet under operating conditions. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 172. (ISBN 978-80-7375-358-0)
ZEHNÁLEK, J., ZIKOVÁ, A., LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Rearing of pikeperch fry and pikeperch stock fish (Sander lucioperca) under controlled conditions. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 183. (ISBN 978-80-7375-358-0)
TKÁČ, M., CILEČEK, M., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Initial rearing of tench larvae (Tinca tinca L.) under controlled conditions. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 177. (ISBN 978-80-7375-358-0)
TŮMA, J., KALENDA, V., ZEHNÁLEK, J., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Initial rearing of early stages of pikeperch (Sander lucioperca) under controlled conditions using different feeding strategies. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 178. (ISBN 978-80-7375-358-0)
PAVLÍK, M., BRABEC, T., FIALA, J., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Assessment of nutrition levels of common carp (Cyprinus carpio L.) derived from different pond conditions. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 176. (ISBN 978-80-7375-358-0)
HETEŠA, J., SUKOP, I., KOPP, R. (2009): Hydrobiologie Lednických rybníků.  [CD-ROM]. In Trendy a tradice s. 1-7. (ISBN 978-80-7375-322-1)  
LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u lína obecného (Tinca tinca) v závislosti na množství proteinu v krmivu. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 111-116. (ISBN 978-80-7375-358-0)
BRABEC, T., KOPP, R., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2009): Porovnání vývoje hospodaření na vybraných rybnících v rozdílných klimatických oblastech. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". Brno: MZLU Brno, s. 117-123. (ISBN 978-80-7375-358-0)
KUKAČKA, V., FIALOVÁ, M., KOPP, R., HŮDA, J., MAREŠ, J. (2009): Dynamika změn spektra mastných kyselin ve svalovině kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po aplikaci přídavku různých olejů do krmiva - provozní ověření. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". Brno: MZLU Brno, s. 84-89. (ISBN 978-80-7375-358-0)
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., BRABEC, T., LANG, Š., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2009): Dusitany v recirkulačním systému rybí farmy farmy Pravíkov. In KOPP, R. "60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". Brno: MZLU Brno, s. 105-110. (ISBN 978-80-7375-358-0)
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KREJČÍ, R., BLÁHA, L. (2009): Cyanobakterie a ryby. In KOPP, R. " 60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně". 1. vyd. Brno: MZLU Brno, s. 153-159. (ISBN 978-80-7375-358-0)
KUKAČKA, V., CHALOUPKOVÁ, L., FIALOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J. (2009): The influence of linseed oil and fish oil supplements to the fatty acid spectrum of common carp (Cyprinus carpio L.) muscle. Acta Univ. Agric. Brno 5:183-192. (ISSN 1211-8516)
KOPP, R., MAREŠ, J., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., ZIKOVÁ, A., HLÁVKOVÁ, J., BLÁHA, L. (2009): Biochemical parameters of blood plasma and content of microcystins in tissues of common carp (Cyprinus carpio L.) from a hypertrophic pond with cyanobacterial water bloom. Aquaculture Research. (ISSN 1355-557X)
BLÁHA, L., KOPP, R., PALÍKOVÁ, M., ADAMOVSKÝ, O., HLÁVKOVÁ, J., NAVRÁTIL, S., BÁRTOVÁ, K. (2009): Bioaccumulation and transfer of cyanobacterial toxins microcystins in the food web: toxicological and ecotoxicological consequences.  [online]. In SETAC Europe 19th Annual Meeting.
MARŠÁLEK, B., BLÁHA, L., BLÁHOVÁ, L., KOHOUTEK, J., ADAMOVSKÝ, O., BABICA, P., ŠEJNOHOVÁ, L., KOPP, R., VINKLÁRKOVÁ, D., MARŠÁLKOVÁ, E. (2009): Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR - tradiční a nové toxiny sinic (výsledky sledování z let 1993-2008). In. Vodárenská biologie 2009. 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, s. 8-83 (ISBN 978-80-86832-41-8)
MAREŠ, J., PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., NAVRÁTIL, S., PIKULA, J. (2009): Changes in the nutritional parameters of muscles of the common carp (Cyprinus carpio) and the silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) following environmental exposure to cyanobacterial water bloom. Aquaculture Research. 40: 148-156 (ISSN 1355-557)
2008
 
ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., PALÍKOVÁ, M., PAŠKOVÁ, V.,  NAVRÁTIL, S., MARŠÁLEK, B., BLÁHA, L. (2008):  Akumulace a eliminace microcystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou. In: ŘÍHOVÁ-AMBROŽOVÁ, J. Vodárenská biologie 2008.  Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., s. 112-117 (ISBN 978-80-86832-31-9)
HILLERMANNOVÁ, M., KOPP, R., SUKOP, I., VÍTEK, T. (2008): Accumulation of heavy metals by aquatic macrophytes and their possible use in phytoremediation techniques. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LVI, 1,  97-103 (ISSN 1211-8516)
KOPP, R., ADAMOVSKÝ, O., HILSCHEROVÁ, K., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., PALÍKOVÁ, M., HLÁVKOVÁ, J., BABICA, P., MARŠÁLEK, B., BLÁHA, L. (2008): Akumulace microcystinů v rybách a potravních řetězcích. In: MARŠÁLEK, B., VINKLÁRKOVÁ, D., MARŠÁLKOVÁ, E. Cyanobakterie 2008.  Brno: Botanický ústav AV ČR, s. 34-40 (ISBN 978-80-86188-26-3)
HLÁVKOVÁ, J., ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R. (2008): Biochemical indices are modulated in fish exposed to cyanobacterial toxins (microcystins). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 5: 255-262 (ISSN 1211-8516)
KOPP, R., MAREŠ, J., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., ZIKOVÁ, A., HLÁVKOVÁ, J., BLÁHA, L. (2008): Biochemical parameters of blood plasma and content of microcystins in tissues of common carp (Cyprinus carpio L.) from hypertrophic pond with cyanobacterial water bloom. In The 1st International Workshop Aquatic Toxicology and Biomonitoring. Vodňany, USB-RIFCH, s. 61
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., ADAMOVSKÝ, O., PALÍKOVÁ, M. (2008): Diversity and toxin content of cyanobacteria in fish ponds (South Moravia, Czech Republic) related to fishery management intensity. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 5: 111-118 (ISSN 1211-8516)
ZIKOVÁ, A., WIEGAND, C., TRUBIROHA, A., KOPP, R., MAREŠ, J., WUERTZ, S., RENNERT, B., PFLUGMACHER, S., KLOAS, W. (2008): Impact of microcystin containing diets on physiological performance of tilapia concerning stress, detoxification, and growth.  [CD-ROM]. In 5TH SETAC World Congress. (ISBN 1-877040-71-1)  
ZIKOVÁ, A., TRUBIROHA, A., WIEGAND, C., WUERTZ, S., RENNERT, B., PFLUGMACHER, S., KOPP, R., MAREŠ, J., KLOAS, W. (2008): Impact of microcystin containing diets on physiological performence of nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning stress and growth. In The 1st International Workshop Aquatic Toxicology and Biomonitoring. Vodňany, USB-RIFCH, s. 65
ZIKOVÁ, A., KOPP, R. (2008): Impacts of microcystin, a cyanobacterial toxin, on laboratory rodents in vivo. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.5: 263-274 (ISSN 1211-8516)
KALENDA, V., CILEČEK, M., KOPP, R., MAREŠ, J. (2008): Influence of water hardness on growth and development of larvae pikeperch (Sander lucioperca) in controlled conditions. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 251 (ISBN 978-80-7375-246-0)
ADAMOVSKÝ, O., HLÁVKOVÁ, J., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., PALÍKOVÁ, M., PAŠKOVÁ, V., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2008): Kinetics of biomarkers, bioaccumulation and elimination of peptide toxins microcystins in different freshwater fish species. In: Warsaw, Abstract book SETAC Europe. Poland, SETAC Europe, s. 191  
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., ADAMOVSKÝ, O., BRABEC, T., STRAKOVÁ, L., MAREŠ, J. (2008): Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 115-120 (ISBN 978-80-7375-246-0)
HLÁVKOVÁ, J., ADAMOVSKÝ, O., ORAVEC, M., BLÁHA, L., MAREŠ, J., KOPP, R., PALÍKOVÁ, M. (2008): Obsah microcystinu ve vybraných tkáních u různých druhů ryb. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 83-89. (ISBN 978-80-7375-246-0)
PALÍKOVÁ, M., MAREŠ, J., KOPP, R., NAVRÁTIL, S., HLÁVKOVÁ, J., ADAMOVSKÝ, O., CHMELAŘ, L., BLÁHA, L. (2008): Quality of muscles in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in dependance on accumulation and degradation of microcystins in muscles and the liver. In: The 1st International Workshop Aquatic Toxicology and Biomonitoring. Vodňany, USB-RIFCH, s. 63
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., PIKULA, J., CHMELAŘ, L. (2008): Selected haematological and bichemical parameters of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in dependance on accumulation and degradation of microcystins in muscles and the liver. In: The 1st International Workshop Aquatic Toxicology and Biomonitoring. Vodňany, USB-RIFCH, s. 62
KOPP, R. (2008): Toxiny sinic v rybách - realita ČR. Veronica 4: 11-13 (ISSN 1213-0699)
MAKOVSKÝ, J., SPURNÝ, P., KOPP, R. (2008): Úroveň organické zátěže středního toku řeky Jihlavy dle indexu saprobity a trofického potencionálu. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 161-165 (ISBN 978-80-7375-246-0)
KOPP, R., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J., VÍTEK, T. (2008): Variations of chemical parameters in hypertrophic pond within pig slurry application. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis 2: 95-99 (ISSN 1211-8516)
KOPP, R., LANG, Š., ZIKOVÁ, A., MAREŠ, J. (2008): Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu. In: KOPP, R. XI. Česká ichtyologická konference. Brno, MZLU v Brně, s. 121-125 (ISBN 978-80-7375-246-0)
2007  
ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., BLÁHA, L. (2007): Akumulace a eliminace microcystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou. Bulletin VÚRH Vodňany, 43, 3, 4-10. ISSN 0007-389X
PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KOPP, R., Mareš, J., BURGER, I., HELÍSKOVÁ, M., ADAMOVSKÝ, O., PAŠKOVÁ, V., HILSCHEROVÁ, K., BLÁHA, L. (2007): Akumulace a odbourávání microcystinu LR ve tkáních kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix Val.). Bulletin VÚRH Vodňany. 43, 2, 7-12. ISSN 0007-389X
PALÍKOVÁ, M., Mareš, J., PAŠKOVÁ, V., KOPP, R., ADAMOVSKÝ, O., HILSCHEROVÁ, K., BLÁHA, L. NAVRÁTIL, S. (2007): Ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny kapra obecného (Cyprinus carpio) a tolstolobika bílého (Hypophthalmichtys molitrix) cyanobakteriemi. Bulletin VÚRH Vodňany. 43, 3, 99-106. ISSN 0007-389X
MAREŠ, J., JIRÁSEK, J., BARÁNEK, V., FIALA, J., KOPP, R. (2007): Production efect of various feeds on two size classes of juvenile tench (Tinca tinca) under the conditions of intensive rearing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis  1: 111-116 (ISSN 1211-8516)
PALÍKOVÁ, M., KREJČÍ, R., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., NAVRÁTIL, S., KOPP, R., BLÁHA, L. (2007): Effect of different cyanobacterial biomasses and their fractions with variable microcystin content on embryonal development of carp (Cyprinus carpio L.). Aquatic Toxicology, 81: 312-318
KALENDA, V., BARÁNEK, V., DVOŘÁK, J., KOPP, R., MAREŠ, J., SPURNÝ, P. (2007): Effect of different water hardness on growth, survival and swim bladder inflation of pikeperch (Sander lucioperca) larvae. In: ŠKARPA, P., RYANT, P., CERKAL, R. MendelNet'07 Agro. Brno, MZLU Brno, s. 49 (ISBN 978-80-7375-119-7)
PALÍKOVÁ, M., KREJČÍ, R., HILSCHEROVÁ, K., BURÝŠKOVÁ, B., BABICA, P., NAVRÁTIL, S., KOPP, R., BLÁHA, L. (2007): Effects of Different Oxygen Saturation on Activity of Complex Biomass and Aqueous Crude Extract of Cyanobacteria During Embryonal Development in Carp (Cyprinus carpio L.). Acta Vet. Brno, 75: 291-299 (ISSN 0001-7213)
ADAMOVSKÝ, O., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., PALÍKOVÁ, M., PAŠKOVÁ, V., NAVRÁTIL, S., MARŠÁLEK, B., BLÁHA, L. (2007): Microcystin kinetics (bioaccumulation, elimination) and biochemical responses in common carp and silver carp exposed to toxic cyanobacterial blooms. Environmental Toxicology and Chemistry, 26: 2687-2693 (ISSN 1552-8618)
ZIKOVÁ, A., KOPP, R., MAREŠ, J. (2007): Phytoplankton development of selected ponds inhered in southern Moravia in dependence on pond management intensity. In: ŠKARPA, P., RYANT, P., CERKAL, R. MendelNet'07 Agro. Brno, MZLU Brno, s. 88 (ISBN 978-80-7375-119-7)
STRAKOVÁ, L., KOPP, R., ZIKOVÁ, A. (2007): Planed dynamic phytoplankton community and water chemistry Plumlov and Brno reservoir. In: ŠKARPA, P., RYANT, P., CERKAL, R. MendelNet'07 Agro. Brno, MZLU Brno, s. 82 (ISBN 978-80-7375-119-7)
CILEČEK, M., MAREŠ, J., KOPP, R., BARÁNEK, V., VÍTEK, T. (2007): Production effect of different commercial feeds on juvenile tench (Tinca tinca) under the intensive rearing conditions. In: ŠKARPA, P., RYANT, P., CERKAL, R. MendelNet'07 Agro. Brno, MZLU Brno, s. 47 (ISBN 978-80-7375-119-7)
2006  
BABICA, P., BLÁHA, L., KOPP, R., HILSCHEROVÁ, K., PAŠKOVÁ, V., ADAMOVSKÝ, O., MARŠÁLEK, B., PALÍKOVÁ, M., KREJČÍ, R., NAVRÁTIL, S. (2006): Microcystin bioaccumulation and biomarker responses in fish Exposed to cyanobacterial blooms. Book of Abstract, Cyanobacterial water blooms: effects, consequences and management, Brno, Czech Republic, September 1-2, 2006 (ISBN 80-86188-24-8), p. 29
PALÍKOVÁ, M., NAVRÁTIL, S., KOPP, R., MAREŠ, J., HILSCHEROVÁ, K., BABICA, P., BURÝŠKOVÁ, B., KREJČÍ, R., BLÁHA, L. (2006): do cyanobacterial water blooms influence the fish muscle quality?. Book of Abstract, Cyanobacterial water blooms: effects, consequences and management, Brno, Czech Republic, September 1-2, 2006 (ISBN 80-86188-24-8), p. 51
KOPP, R. (2006): Tolstolobik bílý - Likvidátor sinic?. Veronica 4: 16 (ISSN 1213-0699)
KOPP, R., MAREŠ, J., KRÁČMAR, S., TICHÝ, T., NAVRÁTIL, S., HLÁVKOVÁ, J., FIALOVÁ, M., ZIKOVÁ, A. (2006): Změny ve složení rybí svaloviny u ryb chovaných v prostředí sinic vodního květu. In IX. Česká ichtyologická konference. VÚRH JU Vodňany: JU v Českých Budějovicích, s. 46-50 (ISBN 80-85887-57-6)
SPURNÝ, P., MAREŠ, J., SUKOP, I., KOPP, R., FIALA, J. (2006): Zhodnocení prosperity pstruha obecného a lipana podhorního v horním úseku řeky Moravice. In IX. Česká ichtyologická konference. VÚRH JU Vodňany: JU v Českých Budějovicích, s. 153-156 (ISBN 80-85887-57-6)
KOPP, R. (2006): Phytoplankton of the Zámecký Pond. Czech Phycology 6: 111-125 (ISSN 1213-3434)
PALÍKOVÁ, M., MAREŠ, J., KOPP, R., BABICA, P., KRÁČMAR, S., NAVRÁTIL, S. (2006): Spektrum mastných kyselin a aminokyselin v mase ryb vystavených působení vodního květu sinic. Fatty acid and amino acid spectrum in muscles of fish exposed to the action of water bloom of cyanobacteria. In: Zborník prednášok Hygiena alimentorum XXVII, Štrbské Pleso 18-20. mája 2006, p. 137-140 (ISBN 80-7148-055-X)
ADAMOVSKÝ, O., BLÁHA, L., HISLCHEROVÁ, K., BABICA, P., KOPP, R., MARŠÁLEK, B. (2006): Bioaccumulation of microcystin-LR in fish tissue. In: SETAC Europe - 16th annual meeting - Abstracts, p. 138, The Hague, The Netherlands
ADAMOVSKÝ, O., BLÁHA, L., HILSCHEROVÁ, K., KOPP, R., BABICA, P., MARŠÁLEK, B. (2006): Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni. In: Zborník recenzovaných príspevkov – Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, p. 197-199 (ISBN 80-88870-58-5)
ADAMOVSKÝ, O., PAŠKOVÁ, V., BLÁHA, L., HILSCHEROVÁ, K., KOPP, R., BABICA, P., MARŠÁLEK, B. (2006): Bioakumulace microcystinu LR v rybí tkáni spojená s účinky na biochemické úrovni. In.: Maršálek B., Feldmanová M., Maršálková E., (Eds.), Cyanobakterie 2006, 24.-25. května 2006, Brno, Česká republika, s. 44-50
2005  
KOPP, R. (2005): Nepřímá kyslíková metoda ke zjištění schopnosti tolstolobika bílého trávit sinice. In: VIII. Česká ichtyologická konference v Brně, Sborník referátů, s. 265-269 (ISBN 80-7157-885-1)
KOPP, R. MAREŠ, J., KUBÍČEK, Z. BABICA, P. (2005): The influence of toxic cyanobacterial water blooms on the hematological indicators of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.). Oceanological and Hydrobiological Studies, 34, 3: 85-92
KOPP, R. MAREŠ, J., KUBÍČEK, Z. (2005): The influence of toxic cyanobacterial water bloom on the hematological indicators of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.). In: Book of abstracts, Hazardous algae – a problem for modern ecology, Gdańsk, Poland 18-19 May, p. 16
ZIKOVÁ, A., KOPP, R. (2005): Seasonal dynamics of cyanobacterial water blooms in the Brno reservoir. In: Book of abstracts, Hazardous algae – a problem for modern ecology, Gdańsk, Poland 18-19 May, p. 6
2004  
BLÁHA, L., KOPP, R., ŠIMKOVÁ, K., MAREŠ, J. (2004): Oxidative stress biomarkers are modulated in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) exposed to microcystin-producing cyanobacterial water bloom. Acta Vet Brno, 73: 477-482 (ISSN 0001-7213)
KOPP, R. MAREŠ, J., KUBÍČEK, Z. (2004): Hematologické ukazatele tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix Val.) chovaného v prostředí vodních květů sinic. In: 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Sborník referátů, 134-139 (ISBN 80-7157-810-X)
BÁRTŮ, V., KOPP, R. (2004): Exkrece amoniaku u plůdku kapra (cyprinus carpio l.) ve vztahu k různé úrovni proteinu v krmivu. In: 55 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Sborník referátů, 114-118 (ISBN 80-7157-810-X)
KOPP, R., BLÁHA, L., ŠIMKOVÁ, K., MAREŠ, J. (2004): Modulace biomarkerů oxidativního stresu u tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix Val.) po expozici vodnímu květu sinic produkující microcystin. In: VII. Česká ichtyologická konference ve Vodňanech, Sborník referátů, 106-109 (ISBN 80-85887-50-9)
JIRÁSEK, J., MAREŠ, J., KOPP, R. (2004): Předpoklady pro úspěšný odchov raných stadií kapra v kontrolovaných podmínkách. In: VII. Česká ichtyologická konference ve Vodňanech, Sborník referátů, 229-233 (ISBN 80-85887-50-9)
KOPP, R., SKÁCELOVÁ, O. (2004): Hospodaření na Lednických rybnících a jejich sinicová a řasová flóra. Veronica XVIII, 1, 11-14 (ISSN 1213-0699)
HETEŠA, J., KOPP, R., SUKOP, I., MARVAN, P., KERŠNER, V., SKÁCELOVÁ, O. (2004): Zhodnocení historického vývoje, současného stavu a prováděných zásahů v aluviu dolní Dyje na život v lesních tůních této oblasti. In: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě, MoraviaPress Břeclav, 75-86 (ISBN 80-86181-68-5)
HETEŠA, J., SUKOP, I., KOPP, R. (2004): Hydrobiologie tůní lužního lesa po revitalizačních zásazích. In: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě, MoraviaPress Břeclav, 87-104 (ISBN 80-86181-68-5)
2003  
KOPP, R., SUKOP, I. (2003): Rozvoj planktonních společenstev Jarohněvického rybníka při aplikaci prasečí kejdy. Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1: 271-273 (ISSN 1336-300X)
SUKOP, I., KOPP, R. (2003): Zooplankton a fytoplankton Lednických rybníků. Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1: 101-104 (ISSN 1336-300X)
POULÍČKOVÁ, A., KITNER, M., HAŠLER, P., PAKOSTOVÁ, A., KARABINOVÁ, H., KŘÍŽOVÁ, B., KOPP, R. (2003): Fishpond trophic status assessment based on nutrients and bioindication I. Phytoplankton. Czech Phycology 3: 97-110 (ISSN 1213-3434)
2002  
KOPP, R., SUKOP, I., ŠTEFELOVÁ, B. (2002): Influence of Morphometric parameters of the Věstonice pond-type reservoir on the Developmental patterns of Phytoplankton and Zooplankton. In: Pond Aquaculture in Central and Eastern Europe in the 21st Century, EAS Spec. Publ., No. 31, p. 37-40
MAREŠ, J., HILLERMANN, J., KOUŘIL, J., KOPP, R., KALOVÁ, M. (2002): Experience with European perch (Perca fluviatilis L.) larval rearing in controlled conditions. In: Pond Aquaculture in Central and Eastern Europe in the 21st Century, EAS Spec. Publ., No. 31, p. 75-78
SUKOP, I., KOPP, R. (2002): Sledování planktonních společenstev a hydrochemických parametrů na Lednických rybnících v roce 2001. In: V. Česká ichtyologická konference v Brně, Sborník referátů MZLU v Brně, p. 233-238
KOPP, R. (2002): Vliv hmotnosti larev kapra (Cyprinus carpio L.) na snižování pH v řízených podmínkách In: V. Česká ichtyologická konference v Brně, Sborník referátů MZLU v Brně, p. 183-186
2001  
KOPP, R., SUKOP, I., ŠTEFELOVÁ, B. (2001): Influence of Morphometric parameters of the Věstonice pond-type reservoir on the Developmental patterns of Phytoplankton and Zooplankton. In: Handbook of abstracts “Pond Aquaculture in Central and Eastern Europe in the 21st Century”, Vodňany, Czech Rep., May 2-4, 2001, s. 14  
MAREŠ, J., HILLERMANN, J., KOUŘIL, J., KOPP, R., KALOVÁ, M. (2001): Experience with European perch (Perca fluviatilis L.) larval rearing in controlled conditions. In: Handbook of abstracts “Pond Aquaculture in Central and Eastern Europe in the 21st Century”, Vodňany, Czech Rep., May 2-4, 2001, s. 36  
2000  
KOPP, R., HETEŠA, J. (2000): Changes of haematological indices of juvenile carp (Cyprinus carpio L.) under the influence of natural populations of cyanobacterial water blooms. Acta Vet. Brno, 69:131-137
KOPP, R., HETEŠA, J. (2000): Změny vybraných hematologických ukazatelů tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix Val.) pod vlivem přírodních populací vodních květů sinic. Acta Univ. Agric. Brno, 5: 35-39
1999  
KOPP, R., HETEŠA, J. (1999): Vliv vysokých koncentrací vodních květů sinic na změny hematologických parametrů plůdku kapra obecného (Cyprinus carpio L.). In: 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Sborník referátů, 86 - 93
KOPP, R., HETEŠA, J. (1999): Vliv sinic rodu microcystis na tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix Val.). In: 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Sborník referátů, 94 - 99

Copyright © 2000 - 2015 Fčela