Ing. Štěpán Lang, Ph.D.

externí spolupracovníkfyzikálně-chemické parametry v chovech ryb

krmiva pro ryby

akvakulturní recirkulační systémy