Ing. Štěpán Lang, Ph.D.

doktorandZahájeno: 30.9.2009

Školitel: Ing. Radovan Kopp. Ph.D.

Téma dizertační práce: Modulace fyzikálně-chemických parametrů v akvakulturních chovech lososovitých ryb

 

 


Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně