Ing. Lucie Všetičková, Ph.D.

akademická pracovnice - odborná asistentkaVýživa a krmení ryb

Bezobratlí sladkovodních ekosystémů

Základy chovu ryb

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému Mendelu