Ing. Lukáš Mareš

doktorandZahájeno: 30.9.2015

Školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Téma dizertační práce: Význam bezobratlých v systémech intenzivního chovu ryb.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně