Jaroslava Marešová

technická pracovnice pro výzkum


Specializace:

Ekonomický informační systém - SAP

Studijní a provozní agenda

Správa a odpisy majetku

Ekonomika grantových projektů

 Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.