Marija Radojičić, MSc.

doktorandkaZahájeno: 30.9.2015

Školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Téma dizertační práce: Ekologie fytoplanktonu a vodních květů sinic v rybnících.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně