Ing. Petra Melezínková

doktorandkaZahájeno: 1.1.2020

Školitel: Prof. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Téma dizertační práce: Toxicita látek používaných ve vodním hospodářství na organizmy vodního prostředí.