Ing. Petra Melezínková

doktorandkaZahájeno: 1.1.2020

Školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Téma dizertační práce: