Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.

odborná asistentka


Specializace:

Ekologie společenstev tekoucích vod, makrozoobentos

Vliv rozkolísaného hydrologického režimu na biotu toku

Globální klimatické změny, nebroditelné toky, biomonitoring


        Curriculum vitae

nar.: 29. 10. 1980

1992- 1999 Gymnázium Jihlava

1999-2004 obor Systematická zoologie a ekologie, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; název diplomové práce: Makrozoobentos Gránického potoka: ekologický stav toku

2004-2009 obor Hydrobiologie, obor Systematická zoologie a ekologie, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; název dizertační práce: Vliv vysychání na makrozoobentos malého toku

Zahraniční stáž:
2007 UNAM, Faculty of Natural Sciences, Mexico. Topic of project: Variability of littoral zone macroinvertebrates in the crater lake Alchichica. Variabilita makrozoobentosu litorální zóny kráterového jezera Alchichica.

Jazykové znalosti:
španělština – pokročilý
angličtina – středně pokročilý

Zaměstnání:
2006–2009 výzkumný pracovník, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
od 2007 výzkumný pracovník, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.,v.v.i, pobočka Brno
od 2011 odborná asistentka, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.