Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.

externí spolupracovnice


Specializace:

Ekologie společenstev tekoucích vod, makrozoobentos

Vliv rozkolísaného hydrologického režimu na biotu toku

Globální klimatické změny, nebroditelné toky, biomonitoring