RNDr. Michal Šorf, Ph.D.

odborný asistent


Specializace:

Ekologie a taxonomie zooplanktonu (Rotifera, Cladocera, Cyclopoida, Calanoida).

Sezónní dynamika zooplanktonu.

Predační vztahy ve vodním prostředí.
        Curriculum vitae

Vzdělání:

2001-2004 bakalářské studium, BF JU, České Budějovice

2004-2007 magisterské studium, BF JU, České Budějovice

2007-2014 doktorské studium, PřF JU, České Budějovice

 Kvalifikace:

2004 – Bc. v oboru Biologie, téma bakalářské práce: Sezónní změny zooplanktonu Kačležského rybníka (školitelé: RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D. & RNDr. Jaromír Seďa, CSc.)

2007 – Mgr. v oboru Ekologie, téma magisterské práce: Živočišná složka v potravě vznášivek rodu Eudiaptomus (Copepoda: Calanoida) (školitel: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.)

2014 – Ph.D. v oboru Hydrobiologie, téma doktorské práce: The impact of fish and planktonic invertebrate predation on zooplankton in experimental mesocosms (školitelé: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. & Mgr. Mojmír Vašek, Ph.D.)

 Praxe:

od 2008 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

od 2014 Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

2010-2013 Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. (částečný úvazek na projektu EU FP-7 Theme 6 project REFRESH (Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems)

účast na zasedáních projektu REFRESH: Aberdeen, Velká Británie (3.-8.4.2011); Sitges, Španělsko (19.-23.3.2012) a Antalya, Turecko (22.-26.4.2013)

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.