Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.

vysokoškolský učitel - profesor

proděkan pro vědu a výzkum (AF)

 

Specializace:

Ichtyologie, fyziologie ryb

Studie rybích společenstev tekoucích vod

Specifické polutanty vodního prostředí

Management rybářských revírů

Právní problematika rybářství

 

        Curriculum vitae

nar.: 9. 6. 1951

Místo narození: Panoší Újezd, okr. Rakovník
Bydliště: Nedvědice 218, 592 62  Nedvědice
Zaměstnání: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty     MZLU v Brně
Tel.: 545 133 266, mobil: 606 805 118
E-mail: fishery@mendelu.cz

Vzdělání:
1957 – 1966 Základní devítiletá škola, Praha 7
1966 – 1969 Střední všeobecně vzdělávací škola, Parléřova 2, Praha 6
1970 – 1976 Vysoká škola zemědělská Brno, Agronomická fakulta, zootechnický obor – specializace rybářství

Akademické hodnosti:
1976 dipl. Ing.
1992 kandidát zemědělsko lesnických věd (CSc.) v oboru speciální zootechnika
1994 docent v oboru Rybářství (MZLU v Brně)
2006 profesor v oboru Obecná a speciální zootechnika (MZLU v Brně)
2006 (doposud) proděkan AF MZLU v Brně pro vědecko-výzkumnou činnost a doktorské studium

Zaměstnání:
1976 Hydroprojekt Brno
1977 – 1979 Rico, n.p. Veverská Bítýška (investiční oddělení, vodní hospodářství)
1979 – doposud MZLU v Brně, Agronomická fakulta
1999 – 2004 vedoucí Ústavu rybářství a hydrobiologie AF, aktuálně garant navazujícího magisterského studijního oboru Rybářství a hydrobiologie, člen oborové rady speciální zootechnika, dlouholetý člen vědecké rady AF

Odborné společnosti:
Česká limnologická společnost
Česká zoologická společnost – ichtyologická sekce (2005 – 2008 předseda Ichtyologické sekce)

Vědecká specializace:
Ichtyologie, fyziologie ryb, výživa ryb, rybářství, rybářské právo
Školitel doktorandů:
9 úspěšně dokončených v oboru speciální zootechnika

Recenzní a oponentní činnost v posledních 5 letech:

Oponent návrhů projektů GAČR, NAZV, MŠMT (FRVŠ, mezinárodní projekty – norské fondy)
2005 – Lektorský posudek návrhu magisterského studijního programu „Fisheries and Game Management“ University of Zagreb pro Ministerstvo vědy, školství a sportu Chorvatské republiky
2005 – Smluvní zakázka pro Odbor rybářství, myslivosti a včelařství MZe „Podklad pro metodický pokyn k jednotnému odbornému postupu všech orgánů státní správy při vyhlašování, změnách a rušení rybářských revírů, chráněných rybích oblastí a dále při kontrolách, řízení a hospodaření v rybářských revírech“
2007 – jmenován ministrem zemědělství členem meziresortní připomínkové komise pro Operační program rybářství a Národní strategický plán rozvoje rybářství ČR na období 2007 – 2013

Výzkumná činnost v posledních 5 letech:

  1. Řešitel projektu NAZV QF 3028 „Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí“ (koordinátor Ing. Kozák z VÚRH Vodňany, 2003 – 2007)
  2. Spolupracovník projektu GAČR 525/03/1367 „Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců“ (řešitel Prof. Kubáň z AF MZLU v Brně, 2003 – 2005)
  3. Spoluřešitel projektu NAZV QF 4118 „Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy“ (koordinátor Ing. Kouřil z VÚRH Vodňany, řešitel Dr. Mareš z AF MZLU v Brně, 2004 – 2007)
  4. Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 6215648905 „Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ (řešitel Prof. Žalud z AF MZLU v Brně, 2007 – 2011) – odpovědný řešitel etapy „Vodní ekosystémy“
  5. Spoluřešitel projektu NAZV QH 71015 „Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru“ (řešitel Dr. Kopp z AF MZLU v Brně, 2007 – 2011)
  6. Spoluřešitel projektu NAZV QH 71305 „Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií“ (řešitel Doc. Mareš z AF MZLU v Brně, 2007 – 2011)

Publikační aktivita:
39 původních vědeckých prací, 1 uplatněná metodika (po oponentním řízení v tisku), 94 příspěvky ve sbornících z konferencí, 104 odborné články, spolupráce na 6 knižních publikacích, 1 vysokoškolská skripta

Seznam publikací a závěrečných zpráv.

Garant předmětů:
Ichtyologie, Rybářství v tekoucích vodách, Právní předpisy v rybářství, Fish Culture, Hydrobiologie a rybářství, Rybářství, Sportovní rybolov.

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.