Ing. Tomáš Doležal

doktorandZahájeno: 1.9.2020

Školitel: Ing. Lucie Všetičková, Ph.D.

Téma dizertační práce: Antropogenní vlivy na rybí společenstva