Ing. Veronika Brumovská

doktorandkaZahájeno: 30.9.2016

Školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Téma dizertační práce: Vliv přídavků vybraných látek do krmných směsí na organismus ryb.

 

 

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně