Ing. Andrea Ziková, Ph.D.

externí spolupracovnice


Specializace:

Vodní květy sinic, taxonomie sinic a řas

Ekologie vodních ekosystémů

Ovlivnění rybího organizmu biologicky aktivními látkami