Ing. Andrea Ziková, Ph.D.

externí spolupracovnice


Specializace:

Vodní květy sinic, taxonomie sinic a řas

Ekologie vodních ekosystémů

Ovlivnění rybího organizmu biologicky aktivními látkami


        Curriculum vitae

Vzdělání:
1992 - 1999 Gymnázium Jihlava
   
2000 - 2005 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor Agroekologie - prezenční forma magisterského studia
Téma diplomové práce: Dynamika vodních květů sinic na Brněnské přehradě

2005 - 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, studijní program Zootechnika, obor Speciální zootechnika - prezenční forma doktorského studia
Téma dizertační práce: Vliv krmiv obsahujících microcystin na tilapii nilskou (Oreochromis niloticus)

Zkoušky a certifikáty:
FCE-First Cambridge Certificate in English
Státní jazyková zkouška (anglický jazyk)

Zaměstnání:                           
2006 - 2008  Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - technický pracovník (zkrácený pracovní úvazek)
2007 - 2009  Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (Botanický ústav Akademie věd a RECETOX MU)
2008 - 2011 Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - technický pracovník pro výzkum

Odkaz na profil v univerzitním informačním systému MZLU v Brně.