Historický vývoj studia rybářské specializace na Mendelově univerzitě v Brně.
J. Jirásek (aktualizováno)

BRNO

Hydrobiologická stanice v Lednici na Moravě - bývalá významná součást Oddělení rybářství a hydrobiologie.
J. Heteša, B. Losos

LEDNICE

Seznam absolventů magisterského studia - specializace rybářství
(od roku 1996)

MAGISTERSKÉ STUDIUM

ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA - RYBÁŘSKÁ SPECIALIZACE

POŠTULKOVÁ, E.: Ekotoxicita látek využívaných v rybářském sektoru
školitel:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., obhájeno 2019

CHALUPA, P.: Posouzení úrovně rekreačního rybolovu a managementu rybářských revírů v České republice ve smyslu dosažení dlouhodobé udržitelnosti
školitel:
Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2018

RYBNIKÁR, J.: Chov jesetera malého (Acipenser ruthenus) v České republice
školitel:
Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2016

LANG, Š.: Modulace fyzikálně-chemických parametrů v akvakulturních chovech lososovitých ryb
školitel:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., obhájeno 2016

STRAKOVÁ, L.: Dynamika rozvoje fytoplanktonu Brněnské přehrady v závislosti na podmínkách prostředí
školitel:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., obhájeno 2014

KUKAČKA, V.: Ověření možnosti použití netradičních chovatelských postupů v chovu kapra obecného (Cyprinus carpio L.)
školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2013

ZAPLETAL, T.: Potrava doprovodných druhů ryb ve vodárenské nádrži
školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2013

CILEČEK, M.: Optimalizace produkce lína obecného (Tinca tinca) s použitím kombinované technologie chovu
školitel:
Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2012

BRABEC, T.: Možnosti produkčního využití rybničních ploch v různých klimatických a hospodářských podmínkách
školitel: Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, obhájeno 2012
školitel specialista:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

ŠTASTNÝ, J.: Zoobentos řeky Dyje
školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., obhájeno 2012
školitel specialista:
Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc.

HEIMLICH, R.: Dynamika rozvoje zoobentosu Lednických rybníků
školitel: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., obhájeno 2012
školitel specialista:
Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc.

MACKOVÍK, L.: Prosperita populace ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) v říčním systému Bečvy
školitel:
Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2010

ŠOVČÍK, P.: Prosperita populací parmy obecné (Barbus barbus) ve vybraných říčních tocích Dunajského povodí
školitel:
Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2009

ZIKOVÁ, A.: Impact of microcystin containing diets on Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
školitel:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., obhájeno 2009

BARÁNEK, V.: Možnosti intenzivního odchovu plůdku a násadového materiálu candáta obecného (Sander lucioperca)
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2008
školitel specialista:
Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

HILLERMANNOVÁ, M.: Těžké kovy v rostlinných organizmech vodního prostředí
školitel: Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc., obhájeno 2007
školitel specialista:
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

VÍTEK T.: Vliv nepříznivých faktorů prostředí na prosperitu hydrocenózy řeky Loučky.
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2006

SAJFRIDOVÁ-WOGNAROVÁ S.: Optimalizace výživy sumce velkého (Silurus glanis) v podmínkách intenzivního chovu.
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2006
školitel specialista:
Prof. Dr. Ing. Jan Mareš

KREJČÍ, R.: Hodnocení toxicity látek významných ve vodním prostředí metodami embryolarválních testů. 
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2005
školitel specialista:
Doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. (VFU Brno)

VETEŠNÍK, L.: Biologické charakteristiky karasa stříbřitého s aspektem různé ploidie v podmínkách ČR.
školitel: Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2005
školitel specialista:
Ing. Stanislav Lusk, CSc. (ÚBO AV ČR v Brně)

TRČKOVÁ, K.: Dynamika rozvoje zooplanktonu, potravní základny ryb některých vybraných lokalit v oblasti dolního Podyjí, využívaných MRS jako rybářské revíry.
školitel : Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc., obhájeno 2004

RAMEZANPOOR, Z.: Dynamika průvodních jevů eutrofizace v různě průtočných rybnících NPR Lednické rybníky, napájených ze stejného vodního zdroje.
školitel : Doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc., obhájeno 2004
školitel specialista:
Prom. biol. Jiří Heteša, CSc.

IMANPOOR, N. J.:. Vliv nepříznivých faktorů prostředí na prosperitu ichtyocenóz středního toku řeky Bečvy.
školitel : Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2004

REGENDA, J.: Odchov rychleného plůdku kapra obecného (Cyprinus carpio L.) v kontrolovaných podmínkách.
školitel : Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2004
školitel specialista: Prof. Ing. Jiří Jirásek, DrSc.

HILLERMANN, J.: Možnosti intenzivního odchovu plůdku okouna říčního (Perca fluviatilis)
školitel : Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2002

FIALA, J.: Možnosti intenzivního odchovu plůdku reofilních druhů ryb.
školitel : Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., obhájeno 2001

KOPP, R.: Ověření negativního vlivu vodního květu sinic na plůdek kapra a tolstolobika.
školitel : Prom. biol. Jiří Heteša, CSc., obhájeno 2000

ONDRA, R.: Umělá reprodukce a produkce sumce afrického (Clarias gariepinus) v podmínkách intenzivního chovu.
školitel : Prof. Ing. Jiří Jirásek, DrSc., obhajoba 1998.

MAREŠ,J.: Biologické a technologické aspekty intenzivního chovu sumce velkého (Silurus glanis).
školitel : Prof. Ing. Jiří Jirásek, DrSc., obhajoba 1997
.

Copyright © 2000 - 2014 Fčela