Ukončené projekty:

Granty

Smluvní zakázky

Expertizy

Mareš, J. et al.: Provedení testů toxicity desinfekčního prostředku Dutrion na vodních organismech (2017)
Forex Bohemia, s.r.o.

Mareš, J. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2017)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Kopp, R. et al.: Obsah arsenu v tkáních ryb řeky Moravy (2013-2014)
GEOtest a.s.

Mareš, J. et al.: Vliv přídavku klinoptilolitu do krmných směsí –vyhodnocení krmného testu. (2017)
ZEOCEM a.s.

Mareš, J. et al.: Provedení krmného testu u jesetera sibiřského s použitím tří druhů krmiv dodaných objednavatelem (2015-2016)
BIOMAR Czech rep.

Kopp, R. et al.: Monitoring vybraných parametrů rybníků Šumický horní, Šumický dolní, Pohořelický, Branišovický horní, Branišovický dolní, Vlasatický horní a Křížový (2015)
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Kopp, R. et al.: Stanovení toxicity přípravku Oxydola na akvarijní rybu Danio rerio a kapra obecného (Cyprinus carpio). Stanovení algicidního účinku přípravku Oxydola na zelenou řasu Desmodesmus communis. (2014)
MAYLINE CORP. I.P. Praha

Mareš, J. et al.: Analýza pořizovacích investičních nákladů technologií a staveb pro recirkulace a jiné systémy (2014)
MZe OP Rybářství Praha

Spurný, P. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2014)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Mareš, J. et al.: Produkce plůdku lína s počátečním odchovem v kontrolovaných podmínkách, s podporou přirozené produkce (2013-2014)
Štičí líheň – ESOX, spol. s r. o., Tábor

Mareš, J. et al.: Ověření optimalizace technologie přípravy jikernaček kapra obecného pro časný výtěr (2013-2014)
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Kopp, R. et al.: Provozní ověření kontinuálního monitoringu základních fyzikálně - chemických parametrů na sádkách (2013-2014)
Rybářství Kardašova Řečice, s. r. o.

Kopp, R. et al.: Vliv řas v krmné směsi na růst, zdravotní stav a složení tkání kapra obecného (2013)
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Spurný, P. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2013)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Kopp, R. et al.: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících (2012-2013)
Rybářství Hodonín, s. r. o.

Mareš, J. et al.: Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách (2012-2013)
Štičí líheň – ESOX, spol. s r. o., Tábor

Mareš, J. et al.: Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého. (2012-2013)
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Kopp, R. et al.: Zhodnocení vlivu mikrobiálně-enzymatického přípravku SEKOL Lakus aqua – Čisté jezírko na organizmus kapra obecného, složení jeho svaloviny a senzorickou hodnotu (2012)
ENZYMIX, s. r. o.

Mareš, J. et al.: Odborné zajištění, provedení analýz a vyhodnocení odchovu násady kapra obecného s použitím krmného systému Carp-feed na rybnících v Milevsku (2012)
AGRICO, s. r. o., Třeboň

Spurný, P. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2012)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Mareš, J. et al.: Provozní ověření technologie přikrmování kapra obecného (Cyprinus carpio) v rybnících pomocí automatického krmného systému Carpfeed. (2011-2012)
Rybářství Nové Hrady, spol. s r. o.

Mareš, J. et al.: Ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny candáta obecného (Sander lucioperca) podmínkami chovu. (2011)
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Spurný, P. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2011)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Mareš, J. et al.: Zhodnocení efektu krmného systému Carp-feed (2010)
AGRICO, s. r. o., Třeboň

Mareš, J. et al.: Intenzivní chov ročka candáta obecného (Sander lucioperca) (2010)
Štičí líheň – ESOX, spol. s r. o., Tábor

Spurný, P. et al.: Zhodnocení úrovně zajišťování výkonu rybářského práva rybářskými svazy ČR v letech 2000 – 2009 (2010)
Český rybářský svaz v Praze, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10

Spurný, P. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2010)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Mareš, J. et al.: Ověření technologie intenzivního chovu násadového a tržního candáta obecného v intenzivních podmínkách chovu. (2009-2010)
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Spurný, P. et al.: Socioekonomická studie sportovního rybolovu v ČR (2009)
Český rybářský svaz v Praze, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10, Moravský rybářský svaz v Brně, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2009)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Spurný, P. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2008)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Spurný, P. et al.: Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (2007)
Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR

Spurný, P. et al.: Odborné posouzení úrovně rybářského managementu na revírech MRS (2006)
Moravský rybářský svaz v Brně, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Studie produkčních a ekologických aspektů vývoje rybích společenstev vybraných lokalit řeky Bečvy (2006)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02  Přerov

Kopp, R. et al.: Hydrobiologické sledování základních parametrů kvality vody a planktonních společenstev v průběhu vegetačního období roku 2006 na rybníce Novoveský.(2006)
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Spurný, P. et al.: Studie produkčních a ekologických aspektů vývoje rybích společenstev vybraných lokalit řeky Bečvy (2005)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02  Přerov

Spurný, P. et al.: Podklad pro metodický pokyn k jednotnému odbornému postupu všech orgánů státní správy při vyhlašování, změnách a rušení rybářských revírů, chráněných rybích oblastí a dále při kontrolách, řízení a hospodaření v rybářských revírech. (2005)
Objednavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rybářství, myslivosti a včelařství

Spurný, P. et al.: Studie vlivu vypouštění odpadních vod lihovaru v Radešínské Svratce na prosperitu hydrocenózy řeky Loučky (2003-2005)
Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Zhodnocení současné úrovně výkonu rybářského práva ve Zlínském kraji (2004)
Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 3792, 761 90  Zlín

Spurný, P. et al.: Zhodnocení prosperity pstruha obecného a lipana podhorního v horním úseku řeky Moravice (2004)
Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00  Ostrava

Spurný, P. et al.: Produkční a ekologické aspekty vývoje rybích společenstev povrchových vod Přerovska (2004)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02 Přerov

Spurný, P. et al.: Zhodnocení spektra mastných kyselin volně žijícího pstruha obecného  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Spurný, P. et al.: Zpracování socioekonomické studie sportovních rybářů ČR na základě dotazníkové ankety (2003)
Český rybářský svaz v Praze, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10

Mareš, J. et al.: Optimalizace a racionalizace techniky krmení plůdku sumce velkého v kontrolovaných podmínkách  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Racionalizace techniky krmení sumce velkého do tržní hmotnosti v provozních podmínkách průtočného systému s oteplenou vodou  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Spurný, P. et al.: Produkční a ekologické aspekty vývoje rybích společenstev povrchových vod Přerovska (2000-2003)
Rybářství Přerov, a.s.

Spurný, P. et al.: Odborné posouzení studie „Vliv predačního tlaku kormorána, volavky popelavé a dalších predátorů na rybí společenstva vodních toků v roce 2002“ (2002)
Český rybářský svaz – Rada, Nad olšinami 31, 100 00 Praha 10 

Sukop, I. et al.:Monitoring planktonních společenstev a sledování hydrochemických parametrů na Lednických rybnících v roce (2002) Okresní úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 15 Břeclav 

Kopp, R. et al.: Hydrobiologická sledování kvality vody na rybníce Jarohněvický v průběhu aplikace prasečí kejdy (2002)
Rybářství Hodonín, s. r. o., Písečná 741, 695 01  Hodonín 

Mareš, J. et al.: Stanovení produkčního efektu aplikace krmiv s různou úrovní živin a energie v chovu sumce velkého v provozních podmínkách průtočného systému s oteplenou vodou  (2002)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Sledování vlivu úrovně živin a energie na intenzitu růstu a konverzi krmiv plůdku sumce velkého v experimentálních podmínkách  (2002)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv o různé úrovni živin v chovu sumce velkého, včetně ovlivnění složení tkání a vnitřního prostředí ryb (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv s různou úrovní živin v chovu sumce velkého (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv s různou úrovní živin v chovu sumce velkého v provozních podmínkách velkovýrobního chovu v průtočném systému s využitím odpadní oteplené vody (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv v chovu sumce velkého v provozních podmínkách recirkulačního systému (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21 Praha 1

Spurný ,P., Mareš, J.: Zhodnocení úrovně zajišťování výkonu rybářského práva rybářskými svazy České republiky v letech 1990-1999 (2001)
Český rybářský svaz, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10

Sukop, I., Kopp, R.: Odběr vzorků zooplanktonu a fytoplanktonu z rybníků národní přírodní rezervace Lednické rybníky a jejich determinace (2001)
Okresní úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 15  Břeclav

Spurný, P., Mareš, J.:Charakteristika rybího společenstva řeky Svratky pod Brněnskou údolní nádrží (2001)
Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Sledování hydrochemických poměrů rybníků Kinského rybářství (2001)Objednavatel: Kinského rybářství, s. r. o., Zámek 2, 591 02  Žďár nad Sázavou

Spurný, P. et al.: Zhodnocení úrovně zatížení ekosystému středního toku řeky Bečvy těžkými kovy v roce 2001 (2001)
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00  Ostrava

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkčního účinku vybraných druhů krmiv v chovu tržního pstruha duhového (2001)
FITMIN, a. s., Helvíkovice 90, 564 01  Žamberk

Spurný, P. a kol.: Biologické sledování intenzity rybářského obhospodařování rybníků Matějovský a Veselský (1999-2000)
Kinského rybářství, s.r.o., Žďár nad Sázavou

Spurný, P. a kol.: Sledování hydrochemických poměrů rybníků Kinského rybářství (2000)
Kinského rybářství, s.r.o., Žďár nad Sázavou

Sukop, I. - Kopp, R.: Monitorování společenstev vodních organizmů na monitorovaných plochách v CHKO Pálava (2000)
Správa BR a CHKO Pálava, Břeclav

Copyright © 2000 - 2011 Fčela