Ukončené projekty:

Granty

Smluvní zakázky

Expertizy

Spurný, P. et al.: Odborné posouzení úrovně rybářského managementu na revírech MRS (2006)
Moravský rybářský svaz v Brně, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Studie produkčních a ekologických aspektů vývoje rybích společenstev vybraných lokalit řeky Bečvy (2006)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02  Přerov

Kopp, R. et al.: Hydrobiologické sledování základních parametrů kvality vody a planktonních společenstev v průběhu vegetačního období roku 2006 na rybníce Novoveský.(2006)
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Spurný, P. et al.: Studie produkčních a ekologických aspektů vývoje rybích společenstev vybraných lokalit řeky Bečvy (2005)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02  Přerov

Spurný, P. et al.: Podklad pro metodický pokyn k jednotnému odbornému postupu všech orgánů státní správy při vyhlašování, změnách a rušení rybářských revírů, chráněných rybích oblastí a dále při kontrolách, řízení a hospodaření v rybářských revírech. (2005)
Objednavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rybářství, myslivosti a včelařství

Spurný, P. et al.: Studie vlivu vypouštění odpadních vod lihovaru v Radešínské Svratce na prosperitu hydrocenózy řeky Loučky (2003-2005)
Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Zhodnocení současné úrovně výkonu rybářského práva ve Zlínském kraji (2004)
Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 3792, 761 90  Zlín

Spurný, P. et al.: Zhodnocení prosperity pstruha obecného a lipana podhorního v horním úseku řeky Moravice (2004)
Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00  Ostrava

Spurný, P. et al.: Produkční a ekologické aspekty vývoje rybích společenstev povrchových vod Přerovska (2004)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02 Přerov

Spurný, P. et al.: Zhodnocení spektra mastných kyselin volně žijícího pstruha obecného  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Spurný, P. et al.: Zpracování socioekonomické studie sportovních rybářů ČR na základě dotazníkové ankety (2003)
Český rybářský svaz v Praze, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10

Mareš, J. et al.: Optimalizace a racionalizace techniky krmení plůdku sumce velkého v kontrolovaných podmínkách  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Racionalizace techniky krmení sumce velkého do tržní hmotnosti v provozních podmínkách průtočného systému s oteplenou vodou  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Spurný, P. et al.: Produkční a ekologické aspekty vývoje rybích společenstev povrchových vod Přerovska (2000-2003)
Rybářství Přerov, a.s.

Spurný, P. et al.: Odborné posouzení studie „Vliv predačního tlaku kormorána, volavky popelavé a dalších predátorů na rybí společenstva vodních toků v roce 2002“ (2002)
Český rybářský svaz – Rada, Nad olšinami 31, 100 00 Praha 10 

Sukop, I. et al.:Monitoring planktonních společenstev a sledování hydrochemických parametrů na Lednických rybnících v roce (2002) Okresní úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 15 Břeclav 

Kopp, R. et al.: Hydrobiologická sledování kvality vody na rybníce Jarohněvický v průběhu aplikace prasečí kejdy (2002)
Rybářství Hodonín, s. r. o., Písečná 741, 695 01  Hodonín 

Mareš, J. et al.: Stanovení produkčního efektu aplikace krmiv s různou úrovní živin a energie v chovu sumce velkého v provozních podmínkách průtočného systému s oteplenou vodou  (2002)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Sledování vlivu úrovně živin a energie na intenzitu růstu a konverzi krmiv plůdku sumce velkého v experimentálních podmínkách  (2002)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv o různé úrovni živin v chovu sumce velkého, včetně ovlivnění složení tkání a vnitřního prostředí ryb (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv s různou úrovní živin v chovu sumce velkého (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv s různou úrovní živin v chovu sumce velkého v provozních podmínkách velkovýrobního chovu v průtočném systému s využitím odpadní oteplené vody (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv v chovu sumce velkého v provozních podmínkách recirkulačního systému (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21 Praha 1

Spurný ,P., Mareš, J.: Zhodnocení úrovně zajišťování výkonu rybářského práva rybářskými svazy České republiky v letech 1990-1999 (2001)
Český rybářský svaz, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10

Sukop, I., Kopp, R.: Odběr vzorků zooplanktonu a fytoplanktonu z rybníků národní přírodní rezervace Lednické rybníky a jejich determinace (2001)
Okresní úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 15  Břeclav

Spurný, P., Mareš, J.:Charakteristika rybího společenstva řeky Svratky pod Brněnskou údolní nádrží (2001)
Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Sledování hydrochemických poměrů rybníků Kinského rybářství (2001)Objednavatel: Kinského rybářství, s. r. o., Zámek 2, 591 02  Žďár nad Sázavou

Spurný, P. et al.: Zhodnocení úrovně zatížení ekosystému středního toku řeky Bečvy těžkými kovy v roce 2001 (2001)
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00  Ostrava

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkčního účinku vybraných druhů krmiv v chovu tržního pstruha duhového (2001)
FITMIN, a. s., Helvíkovice 90, 564 01  Žamberk

Spurný, P. a kol.: Biologické sledování intenzity rybářského obhospodařování rybníků Matějovský a Veselský (1999-2000)
Kinského rybářství, s.r.o., Žďár nad Sázavou

Spurný, P. a kol.: Sledování hydrochemických poměrů rybníků Kinského rybářství (2000)
Kinského rybářství, s.r.o., Žďár nad Sázavou

Sukop, I. - Kopp, R.: Monitorování společenstev vodních organizmů na monitorovaných plochách v CHKO Pálava (2000)
Správa BR a CHKO Pálava, Břeclav

Copyright © 2000 - 2011 Fčela