Cílem předmětu je získání znalostí o principech využití rybníků k chovu ryb i jejich mimoprodukčních funkcích, péči o rybníky, jejich hospodářský a technický stav, ekologických a ekonomických aspektech hospodaření na rybnících. Získání dovedností pro stanovení hospodářských zásahů, melioračních a intenzifikačních opatřeních, stanovení optimální rybí obsádky a volba strategie chovu ryb.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Perspektivy českého produkčního rybářství v podmínkách evropské akvakultury (pdf 1,2 MB)
Intenzivní odchov plůdku ryb (pps 0,49 MB)
Technologie produkce ryb (pps 4,7 MB)
Problematika odchovu ranných stadií ryb (pps 1,6 MB)
Systémy chovu ryb (pps 0,12 MB)
Chov lososovitých ryb (pps 0,72 MB)

Copyright © 2000 - 2014 Fčela