Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími zástupci sinic, řas a vodních rostlin, zejména s těmi druhy, které mají vliv na rybářské hospodaření. Naučit se stanovit jejich produkci, možnosti regulace růstu a rozmnožování, u nižších rostlin dokázat determinovat do skupin (třídy, řády), u vodních a pobřežních makrofyt determinovat s 80% úspěšností.

Sylabus předmětu

Zkušební test pro ověření znalostí před zkouškou

Otázky ke zkoušce

Učební texty:

Botanická systematika, její vývoj, typy buněk a stélek řas (pdf 4,1 MB)
Systém a Baktérie (Bacteriophyta) (pdf 5,7 MB)
Sinice (Cyanobacteria) (pdf 9,7 MB)
Chlorarachniophyta (pdf 0,7 MB)
Krásnoočka (Euglenophyta) (pdf 4,5 MB)
Hnědé řasy (Chromophyta) a Zlativky (Chrysophyceae) (pdf 2,7 MB)
Rozsivky (Bacillariophyceae) (pdf 8,1 MB)
Raphidophyceae a Eustigmatophyceae (pdf 0,9 MB)
Různobrvky (Xanthophyceae) (pdf 2,0 MB)
Vlastní hnědé řasy (Phaeophyceae) (pdf 4,3 MB)
Haptophyta (Prymnesiophyta) (pdf 0,4 MB)
Skrytěnky (Cryptophyta) (pdf 0,9 MB)
Obrněnky (Dinophyta) (pdf 1,3 MB)
Glaucophyta (pdf 0,7 MB)
Ruduchy (Rhodophyta) (pdf 2,3 MB)
Zelené řasy (Chlorophyta) a Prasinophyceae (pdf 1,1 MB)
Zelenivky (Chlorophyceae) (pdf 17,8 MB)
Trebouxiophyceae a Ulvophyceae (pdf 3,8 MB)
Spájivky (Zygnematophyceae) (pdf 3,3 MB)
Parožnatky (Charophyceae) (pdf 2,1 MB)
Rostliny plovoucí - natantní (pdf 8,8 MB)
Rostliny pomořené - submerzní (pdf 9,8 MB)
Rostliny vynořené - emerzní (pdf 20,8 MB)


Nebezpečné invazní druhy rostlin v ČR (pdf 8,3 MB)
Primární produkce (pdf 0,6 MB)
Sběr, kvantifikace a kultivace sinic a řas (pdf 0,1 MB)
Využití vodních rostlin (pdf 16,3 MB)
Význam vodních rostlin (pdf 0,1 MB)
Regulace růstu vodních rostlin (pdf 3,5 MB)
Ekofyziologie vodních rostlin (pdf 3,7 MB)

Speciální přednášky:
Mgr. Ondřej Adamovský Toxiny sinic - bioakumulace v rybách a jejich účinky (pdf 4,2 MB)
Ing. Michaela Hillermannová, Ph.D. - Těžké kovy ve vodních rostlinách (pdf 4,3 MB)

Doporučené odkazy:

Sinicearasy.cz – výborná stránka o řasách celá v češtině
Sinice.cz – stránky o sinicích, jejich vodních květech a toxinech
Alga.cz – Oddělení fototrofních mikroorganismů MBÚ AV ČR v Třeboni
Algologická laboratoř - Přírodovědecké fakulty UK
Cytographics - hezká mikroskopická videa s řasami (vyžaduje QuickTime)
AlgaeBASE – databáze základních informací o sinicích a řasách + pěkná fotogalerie chaluh
CyanoDB.cz – databáze taxonomických informací o sinicích (v angličtině)
ČAS – Česká algologická společnost
Desmids.nl – zajímavé strány zaměřené na krásivky
Fottea - časopis české algologické společnosti (v angličtině)
Fytoplankton.cz – stránky Laboratoře ekologie fytoplanktonu HBÚ AV ČR
Galerie řas a protozoí - poloostrova Keweenaw, Michigan, USA
Mořská biologie – potápěčské stránky zaměřené na Středozemní moře obsahující také snímky mořských makrořas
Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie  - BÚ AV ČR
Periodika – ve kterých lze nalézt a publikovat články o sinicích a řasách
PSA – Phycological Society of America
Akvárium – V. Pelikán – Řasy v akvaristické praxi

 

Copyright © 2000 - 2020 Fčela