Pedagogickým cílem je připravit studenta tak, aby byl schopen zhodnotit vlastnosti, kontaminaci a ekotoxicitu vodních ekosystémů. Rozuměl aktuálním problémům znečištění vodního prostředí a byl schopen provést a vyhodnotit akutní test toxicity na organizmech vodního prostředí.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Učebnice vodní ekotoxikologie ZÁKLADY VODNÍ EKOTOXIKOLOGIE
An open online textbook Environmental Toxicology


Některé ze starších přednášek:
Úvod do ekotoxikologie (pdf 0,6 MB)
Ekotoxikologický účinek (pdf 0,6 MB)
Fyzikálně-chemické parametry vody a jejich toxické účinky (pdf 2,5 MB)
Účinky kovů ve vodních ekosystémech (pdf 0,4 MB)
Organické polutanty ve vodních ekosystémech (pdf 1,6 MB)
Havarijní úhyn ryb (pdf 0,3 MB)
Testy toxicity a jejich členění (pdf 1,2 MB)

Přednáška Dr. Adamovského na téma mikroplastů (7.4.2021) (pdf 12,9 MB)
Přednáška Prof. Bláhy na téma endokrinních disruptorů (pdf 9,1 MB)
Přednáška Prof. Svobodové na téma otrav ryb (pdf 8,9 MB)

VIDEO

Film o odběrech vzorků při haváriích na tocích. Starší, ale pořád aktuální (cca 20 minut) Nezabiješ řeku
Test toxicity na rybách Danio rerio - standardní metodika (cca 22 minut) Testy toxicity na rybách
Embryolarvární test toxicity na rybách Danio rerio (cca 11 minut) Embryolarvární test toxicity
Představení výzkumného centra RECETOX (cca 5 minut)
RECETOX - spuštění projektu COTOCOEN Excellence a představení Living Lab (cca 3 minuty, AJ)
RECETOX - YouTube kanál se spoustou zajímavých videí YOUTUBE RECETOX

Copyright © 2000 - 2017 Fčela