Cílem předmětu je získání podrobných znalostí chovu jednotlivých druhů ryb ve spojení s racionálním hospodařením na rybnících a navazujících rybářských zařízeních včetně ekologických a ekonomických aspektů rybářského provozu.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Perspektivy českého produkčního rybářství v podmínkách evropské akvakultury (pdf 1,2 MB)
Intenzivní odchov plůdku ryb (pps 0,49 MB)
Technologie produkce ryb (pps 4,7 MB)
Problematika odchovu ranných stadií ryb (pps 1,6 MB)
Systémy chovu ryb (pps 0,12 MB)
Chov lososovitých ryb (pps 0,72 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela