Cílem předmětu je rozšíření znalostí získaných absolvováním předmětu Chov ryb o znalosti produkčních systémů akvakultur, průmyslových chovů ryb a dalších vodních organizmů, včetně trendů celosvětového vývoje jejich produkce.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Aspekty rozvoje speciálních zařízení akvakultury (pps 0,1 MB)
Kodex řízení evropské akvakultury (pps 0,13 MB)
Moderní metody intenzivní produkce ryb (pdf 3,3 MB)
Organizace akvakulturního chovu v Evropě (Systémy chovu v zahraničí) (ppt 7,3 MB)
Jeseteři v akvakultuře (ppt 7,2 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela