Získání základních vědomostí o hydrobiologických procesech ve vodních biotopech a bionomii rybích druhů a o procesech negativního působení zemědělského a komunálního znečištění na chov ryb a ichtyofaunu našich říčních toků.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Základy Hydrochemie (pdf 4,20 MB)
Základy Hydrobotaniky (pdf 0,65 MB)
Čištění odpadních vod, eutrofizace (pdf 1,70 MB)
Rybářské hospodaření (pdf 4,1MB)
Chov ryb - rybníky (pps 8,7 MB)
Obsádky rybníků (pps 1,9 MB)
Technologie produkce ryb (pps 4,7 MB)
Taxonomické řazení mihulí a ryb ČR (ppt 1,7 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela