Cílem předmětu je získání základních vědomostí o hydrobiologických procesech ve vodních biotopech, o bionomii rybích druhů a o precesech negatvního působení zemědělského znečištění na chov ryb a na ichtyofaunu našich říčních toků. Získání základního přehledu o chovu ryb a managementu rybářských revírů a vodárenských nádrží.

Sylabus předmětu

Zápočet bude zapsán garantem předmětu při zkoušce.
Opakuje se jen ta část zápočtu, v které nebylo dosaženo potřebné úrovně znalostí.

Seznam ryb na poznávačku (pdf 47 kb)

Učební texty:

Základy Hydrochemie (pdf 4,20 MB)
Základy Hydrobotaniky (pdf 0,65 MB)
Čištění odpadních vod, eutrofizace (pdf 1,70 MB)
Rybářské hospodaření (pdf 4,1 MB)
Chov ryb - rybníky (pps 8,7 MB)
Obsádky rybníků (pps 1,9 MB)
Technologie produkce ryb (pps 4,7 MB)
Taxonomické řazení mihulí a ryb ČR (ppt 3,0 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela