Cílem předmětu je získání oborově specifických kompetencí ze zoologického systému, nomenklatury a bionomie zástupců naší ichtyofauny (včetně introdukovaných druhů) a hospodářsky nevýznamnějších mořských druhů ryb pro navazující předměty studijního oboru Rybářství a hydrobiologie

Sylabus předmětu

Učební texty:

Systematika cvičení I (pdf 5,5 MB)
Systematika cvičení II (pdf 4,8 MB)
Systematika cvičení III (pdf 4,1 MB)
Systematika cvičení IV (pdf 15,3 MB)
Systematika cvičení V (pdf 4,1 MB)

Rozšíření ryb (pdf 192 kb)
Systematika našich ryb (ppt 10,5 MB) (pdf 3,0 MB)
Řád Acipenseriformes (pdf 156 kb)
Řád Anguiliformes, Gadiformes, Gasterosteiformes (pdf 154 kb)
Řád Clupeiformes (pdf 288 kb)
Řád Cypriniformes (pdf 345 kb)
Řád Scorpaeniformes, Perciformes, Pleuronectiformes (pdf 203 kb)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela