Cílem předmětu je získání podrobných vědomostí z morfologie, anatomie, fyziologie ryb a bionomie zástupců naší ichtyofauny, včetně introdukovaných druhů ryb. Cílem je poskytnutí základních znalostí o biologii ryb pro navazující předměty studijního oboru Rybářství a hydrobiologie.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Úvod (pdf 101 kb)
Tvar rybího těla (pdf 192 kb)
Kůže (pdf 309 kb)
Kosterní soustava (pdf 469 kb)
Svalová soustava (pdf 282 kb)
Nervová soustava (pdf 134 kb)
Smyslová ústrojí (pdf 456 kb)
Trávicí soustava (pdf 293 kb)
Plynový měchýř (pdf 192 kb)
Dýchací soustava (pdf 318 kb)
Endokrinní soustava (pdf 275 kb)
Močové ústrojí (pdf 267 kb)
Soustava krevního oběhu (pdf 220 kb)
Základní ichtyologické metody (pdf 277 kb)

Morfologie těla ryb, vnější popis, meristické a plastické znaky (pdf 6,3 MB) (ppt 3,3 MB)
Kůže, kosterní soustava (pdf 3,3 MB) (ppt 8,3 MB)
Svalová a nervová soustava (pdf 786 kb) (ppt 1,3 MB)
Dýchací a cévní systém (pdf 1,7 MB) (ppt 3,4 MB)
Smysly a plynový měchýř (pdf 2,5 MB) (ppt 4,9 MB)
Trávicí soustava (pdf 1,8 MB) (ppt 3,4 MB)
Vylučovací, pohlavní a endokrinní soustava (pdf 1,1 MB) (ppt 1,8 MB)

Histologické snímky juvenilního pstruha duhového (pps 19,5 MB)
Vývoj morfologie Danio rerio v larvální periodě ontogeneze (pps 22,9 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela