Předmět je určen pro zájemce o studium rybářství v oblasti výkonu rybářského práva, hospodaření na rybářských revírech a základy chovu ryb v různých typech produkčních systémů. Ve srovnání s předměty Rybářství a Hydrobiologie a rybářství je větší prostor v předmětu věnován získání praktických poznatků, zkušeností a dovedností v uvedené oblasti. V průběhu studia získají posluchači vědomosti a dovednosti, umožňující vykonání zkoušek pro získání prvního rybářského lístku, případně i oprávnění k výkonu rybářské stráže. Vykonání uvedených zkoušek je mimo rámce studia. Předmět není určen pro absolventy středních odborných škol v oblasti rybářství.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Úvodní přednáška Rybářské hospodaření (pdf 4,1 MB)
Základní hydrochemické parametry a jejich stanovení I (pdf 7,0 MB)
Základní hydrochemické parametry a jejich stanovení II (pdf 2,0 MB)
Seznam ryb na poznávačku (pdf 47 kb)
Taxonomické řazení mihulí a ryb ČR (ppt 3,0 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela