Předmět je určen pro zájemce o studium rybářství v oblasti výkonu rybářského práva, hospodaření na rybářských revírech a základy chovu ryb v různých typech produkčních systémů. Ve srovnání s předměty Rybářství a Hydrobiologie a rybářství je větší prostor v předmětu věnován získání praktických poznatků, zkušeností a dovedností v uvedené oblasti. V průběhu studia získají posluchači vědomosti a dovednosti, umožňující vykonání zkoušek pro získání prvního rybářského lístku, případně i oprávnění k výkonu rybářské stráže. Vykonání uvedených zkoušek je mimo rámce studia. Předmět není určen pro absolventy středních odborných škol v oblasti rybářství.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Úvodní přednáška Rybářské hospodaření (pdf 4,1 MB)
Základní hydrochemické parametry a jejich stanovení I (pdf 7,0 MB)
Základní hydrochemické parametry a jejich stanovení II (pdf 2,0 MB)
Základy ekologie vodního prostředí (pdf 3,0 MB)
Přehled vodních organismů, potrava ryb (pdf 5,0 MB)
Seznam ryb na poznávačku (pdf 47 kb)
Taxonomické řazení mihulí a ryb ČR (ppt 3,0 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela