Získání základních znalostí o produkčním a ekologickém rybářství, faktorech a biologických procesech ovlivňujících kvalitu vody, ichtyocenózy a tvorbu produkce. Získání vědomostí o možnostech racionálního rybářského využití různých typů vod a chovných zařízení, specifických vlastnostech rybího masa a možnostech jeho využití jako potravinářské suroviny.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Úvodní přednáška (pdf 7,11 MB)
Základy Hydrochemie přednáška (pdf 9,40 MB) (ppt 30,8 MB), cvičení (pdf 7,04 MB) (ppt 23,3 MB)
Základy ekologie vodního prostředí (pdf 3,72 MB)
Ekologie vodního prostředí (pdf 6,31 MB)
Říční rybářství (pdf 9,46 MB)
Anatomie a fyziologie ryb (pdf 6,71 MB)
Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod (pdf 0,11 MB)
Základy chovu kapra a dalších druhů ryb (pdf 4,66 MB)
Chov ryb ve speciálních zařízeních (pdf 5,66 MB)
Kvalita rybího masa a zpracování ryb (pps 3,21 MB)
Taxonomické řazení mihulí a ryb ČR (pdf 4,5 MB)
Seznam druhů ryb na poznávačku z předmětu Rybářství (pdf 48 kB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela