Získání základních znalostí o produkčním a ekologickém rybářství, faktorech a biologických procesech ovlivňujících kvalitu vody, ichtyocenózy a tvorbu produkce. Získání vědomostí o možnostech racionálního rybářského využití různých typů vod a chovných zařízení, specifických vlastnostech rybího masa a možnostech jeho využití jako potravinářské suroviny.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Základy Hydrochemie (pdf 4,20 MB)
Základy ekologie vodního prostředí (pdf 7,10 MB)
Ekologie vodního prostředí (pdf 16,3 MB)
Rybářské hospodaření (pdf 4,1 MB)
Chov ryb - rybníky (pps 8,7 MB)
Obsádky rybníků (pps 1,9 MB)
Technologie produkce ryb (pps 4,7 MB)
Taxonomické řazení mihulí a ryb ČR (pdf 4,5 MB)
Seznam druhů ryb na poznávačku z předmětu Rybářství (pdf 48 kB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela