Získání základních znalostí o produkčním a ekologickém rybářství, faktorech a biologických procesech ovlivňujících kvalitu vody, ichtyocenózy a tvorbu produkce. Získání vědomostí o možnostech racionálního rybářského využití různých typů vod a chovných zařízení, specifických vlastnostech rybího masa a možnostech jeho využití jako potravinářské suroviny.

Sylabus předmětu

Učební texty:

Úvodní přednáška (pdf 7,11 MB)
Základy Hydrochemie (pdf 5,40 MB) cvičení (pdf 3,25 MB)
Základy ekologie vodního prostředí (pdf 7,10 MB)
Ekologie vodního prostředí (pdf 16,3 MB)
Základy chovu kapra a dalších druhů ryb (pdf 4,66 MB)
Chov ryb ve speciálních zařízeních (pdf 5,66 MB)
Kvalita rybího masa a zpracování ryb (pps 3,21 MB)
Taxonomické řazení mihulí a ryb ČR (pdf 4,5 MB)
Seznam druhů ryb na poznávačku z předmětu Rybářství (pdf 48 kB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela