Cílem předmětu je získat dovednosti a znalosti o potravinářsky významných druzích sladkovodních a mořských ryb a ostatních vodních živočichů a jejich produkci, způsobu průmyslového zpracování, nutriční a senzorické hodnotě rybího masa. Dále o kvalitativních a hygienických požadavcích, zdravotních rizicích a současné platné legislativě.

Učební texty:

I. Úvodní přednáška (pdf 2,3 MB)

II. Základy technologie chovu ryb (pdf 1,1 MB)

III. Možnosti ovlivnění kvality rybího masa (pdf 1,3 MB)

IV. Výlov, přeprava, prodej, hodnocení zdravotního stavu (pdf 0,9 MB)

V. Produkce a zpracovani ryb (pdf 1,1 MB)

VI. Základy biologie ryb (pdf 7,7 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela