Cílem předmětu je získání základních znalostí o vzájemných vztazích vodních organizmů s okolním prostředím i mezi sebou navzájem.

Sylabus předmětu

Seminární práce

Učební texty:

I. Úvod do ekologie vodního prostředí (pdf 3,9 MB)
Cvičení - ekologické pojmy (pdf 1,1 MB)
II. Voda jako životní prostředí: základní fyzikální a chemické vlastnosti (pdf 2,8 MB)
III. Podzemní vody (pdf 1,5 MB)
III. Stojaté vody (pdf 4,0 MB)
IV. Tekoucí vody (pdf 8,7 MB)
V. Moře a oceány (pdf 5,0 MB)
VI. Vodní flóra (pdf 6,4 MB)
VII. Organizmy, adaptace (pdf 5,1 MB)
VIII. Vliv lidské činnosti na vodní prostředí I.(pdf 0,6 MB)
IX. Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. (pdf 1,8 MB)
X. Produkční ekologie (pdf 2,8 MB)
XI. Biodiagnostika a bioindikace (pdf 1,7 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela