Cílem předmětu je získání základních znalostí o vzájemných vztazích vodních organizmů s okolním prostředím i mezi sebou navzájem.

Sylabus předmětu

Seminární práce

Učební texty:

PŘEDNÁŠKY
I. Úvod do ekologie vodního prostředí (pdf 4 MB)
II. Voda jako životní prostředí: teplota, světlo (pdf 5 MB)
III. Voda jako životní prostředí: rozpuštěné plyny, pH, alkalita (pdf 2 MB)
IV. Voda jako životní prostředí: cykly uhlíku, dusíku a fosforu, ostatní rozpuštěné látky (pdf 3 MB)
V. Život ve stojatých vodách: primární producenti – řasy, sinice a vodní rostliny;
konkurence o zdroje, mikrobiální smyčka (pdf 5 MB)
VI. Život ve stojatých vodách: sekundární producenti – zooplankton, bentos, ryby (pdf 3 MB)
VII. Život ve stojatých vodách: predace a antipredační strategie, PEG model, ekosystém a jeho řízení (pdf 5 MB)
VIII. Tekoucí vody - typy, charakteristika, život v tekoucí vodě; Podzemní vody, prameny (pdf 8 MB)
IX. Moře a oceány (pdf 6 MB)
X. Problémy nádrží a toků v povodí Moravy (pdf 3 MB)
XI. Aplikovaná hydrobiologie: využití povrchových a podzemních vod, změny v krajině, vodní stopa, znečištění vod a jeho odstraňování (pdf 3 MB)

CVIČENÍ
Ekologické pojmy (pdf 1 MB)

Copyright © 2000 - 2017 Fčela